YAKIN COĞRAFYAMIZ VE MENA BÖLGESİNDEKİ SON DURUM
Kadın Gözüyle Zuhal Mansfield DEİK / Türk Mısır İş Konseyi Başkanı TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı mansfield@turcQmoney.com Yakın coğrafyamız ve MENA bölgesindeki son durum 2011 olayları sonrasında Mısır yaklaşık 30 milyar dolarlık, ekonomik kayba uğradı. TürkiyeMısır ticaret hacmi 2013'te %3 oranında azaldı. Son yıllarda yakın coğrafyamızda yaşanaıı savaşlar ve rejim değişiklikleri nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı ekonomik kayıplara yönelik bilgi almak içiıı birçok gazeteciden telefon veya mail alıyorum. Bunları siz okuyucularımla da paylaşmak isterim. Mısır ayağıyla ilgili yaşanan ekonomik kayıplar, ticaret hacmindeki gerilemeye yönelik söyleyeceklerim Arap baharı devrimi ve darbe öncesi ve sonrası kıyası olacak; Mısır'daki siyasal istikrarsızlık ortamı, ekonomik alandaki sorunları arttırdı. Bu çerçevede hızla azalan döviz rezervleri ve dış ödemeler dengesindeki sorunlar öne çıkıyor. 2011 olayları sonrasındaki kriz döneminde ülkenin yaklaşık 30 milyar ABD Doları civarında bir ekonomik kayba uğradığı tahmin ediliyor. Mısır ekonomisindeki bu olumsuz gelişmelerin elbette diğer ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile olan ekonomik ilişkilerine de yansıması söz konusu ama fark ne kapatılmaz durumdadır, ne de karşılıklı ticaretimizi etkileyecek boyuttadır. 2002 yılına kadar dalgalı bir seyir izleyen iki ülke arasındaki ticaret hacmi, 2002 yılından beri sürekli artış eğiliminde olup, 2012 yılı itibariyle 5 milyar dolar düzeyini aştı ancak 2013'te yaklaşık % 3'lükbir azalma ile 4,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İçinde bulunduğumuz yılın resmi olarak açıklanan ilk dört aylık rakamlarına göre ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık % 2'lik azalma yaşadı. Türk iş dünyasının Mısır'daki kayıplarıyla ilgili rakamlar ise; Mısır'da firmalarımızın toplam yatırım miktarı 2 milyar ABD Doları düzeyinde. Söz konusu yatırımlarımız Mısır'da hala devam ediyor. Mısır'da 40'ı büyük ölçekli olmak üzere yaklaşık 200 Türk firması, ülkemizde ise 150 Mısır sermayeli şirket faaliyet gösteriyor. Mısır ekonomisindeki sıkıntıların firmalarımıza etkisinin ne ölçüde olduğuna ilişkin elimizde kapsamlı veriler mevcut değil. Fakat yapmış olduğum görüşmelerde henüz elimizde resmi bir negatif durumda söz konusu değil. Hükümetin, Mısır rejimi ile ilişkileri önümüzdeki dönemde nasıl şekillenmelidir derseniz; Mısır, ortak tarihe ve benzer kültürel özelliklere sahip olduğumuz önemli bir bölge ülkesidir. Nüfus bakımından Arap dünyasının birinci, Afrika kıtasının ikinci eıı kalabalık ülkesidir. â Zuhal Mansfield DEİK / Türk Mısır İş Konseyi Başkanı TMG Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı mansfieldtfflturcomcmey.com Yakın coğrafyamız ve MENA bölgesindeki son durum 2011 olayları Son yıllarda yakın coğrafyamızda ülkelerle olduğu gibi Türkiye ile olan SOnraSinda Alışır yaşanan savaşlar ve rejim değişiklikleri ekonomik ilişkilerine de yansıması VaklaSlk 30 milvar nedeniyle Türkiye'nin yaşadığı ekonomik söz konusu ama fark ne kapatılmaz j , , , . ' kayıplara yönelik bilgi almak içiıı birçok durumdadır, ne de karşılıklı ticaretimizi aOiarilK eKOnomiK gazeteciden telefon veya mail alıyorum. etkileyecek boyuttadır. kayba uğradı. Türkiye- Bunları siz okuyucularımla da paylaşmak 2002 yılına kadar dalgalı bir seyir AîlSir ticaret hacmi isterim. izleyen iki ülke arasındaki ticaret ?D 1 Xfp o/ 2 nrnvunrln Mısır ayağıyla ilgili yaşanan ekonomik hacmi, 2002 yılından beri sürekli artış 0 kayıplar, ticaret hacmindeki gerilemeye eğiliminde olup, 2012 yılı itibariyle azaiai. yönelik söyleyeceklerim Arap baharı 5 milyar dolar düzeyini aştı ancak devrimi ve darbe öncesi ve sonrası kıyası 2013'te yaklaşık % 3'lükbir azalma ile olacak; Mısır'daki siyasal istikrarsızlık 4,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti, ortamı, ekonomik alandaki sorunları İçinde bulunduğumuz yılın resmi olarak arttırdı. Bu çerçevede hızla azalan döviz açıklanan ilk dört aylık rakamlarına göre rezervleri ve dış ödemeler dengesindeki ticaret hacmimiz bir önceki yılın aynı sorunlar öne çıkıyor. 2011 olayları dönemine göre yaklaşık % 2'lik azalma sonrasındaki kriz döneminde ülkenin yaşadı. yaklaşık 30 milyar ABD Doları civarında Türk iş dünyasının Mısır'daki bir ekonomik kayba uğradığı tahmin kayıplarıyla ilgili rakamlar ise; ediliyor. Mısır ekonomisindeki bu Mısır'da firmalarımızın toplam yatırım olumsuz gelişmelerin elbette diğer miktarı 2 milyar ABD Doları düzeyinde. Söz konusu yatırımlarımız Mısır'da -» s hala devam ediyor. Mısır'da 40'ı I fl büyük ölçekli olmak üzere yaklaşık ^ S I 150 Mısır sermayeli şirket faaliyet VI V | gösteriyor. Mısır ekonomisindeki ¦ | sıkıntıların firmalarımıza etkisinin 1 HM M ne ölçüde olduğuna ilişkin elimizde ^ kapsamlı veriler mevcut değil. Fakat ^ yapmış olduğum görüşmelerde henüz ^ elimizde resmi bir negatif durumda I Hükümetin, Mısır rejimi ile ^ I ilişkileri önümüzdeki dönemde nasıl -» Â şekillenmelidir derseniz; Mısır, ortak tarihe ve benzer 3^^ kültürel özelliklere sahip olduğumuz > ^H önemli bir bölge ülkesidir. Nüfus bakımından Arap dünyasının birinci, _ IIP J Afrika kıtasının ikinci eıı kalabalık TURCOMONEY'COM I TEMMUZ 2014 I 94