SAVUNMADA TÜRK SİNERJİSİNİN DİKKATİ 2040 YILI TEKNOLOJİLERİNDE
Sektörün en etkili platformu İzmir'de 4. kez toplandı Savunmada Türk sinerjisinin dikkati 2040 yılı teknolojilerinde SinerjiTürk Vakfı tarafından 4'üncüsü düzenlenen Savunma ve Havacılık Teknolojileri etkinliği 6-9 Mart 2014 tarihleri arasında izmir Çeşme'de gerçekleştirildi. Programda sektörün 2040 yılı perspektifi konuşuldu. smamCRK Ana teması "2040 Yılı Savunma Sanayi: Sanayide Sürdürülebilirlik, Yenilikçi Teknoloji" olan Savunma ve Havacılık Teknolojileri toplantısına katılım yüksek oldu. Programda alt yükleniciler ile ana yüklenicileri aynı platformda birleştiren ve daha verimli işbirliği için fikirler oluşmasına, beyin fırtınası yapılmasına uygun bir ortam oluşturuldu. Bu seneki teması "2040 Yılı Savunma Sanayi: Sanayide Sürdürülebilirlik. Yenilikçi Teknoloji" olarak belirlenen programa çeşitli ülkelerden kamu ve özel sektörün önde gelen isimleri ile yerli sanayi şirketlerinin yönetim kurulu başkanları, genel müdürleri ve iş geliştirme direktörleri katıldı. SSM tam kadro katıldı Etkinliğe kurumsal olarak en fazla katılımı Savunma Sanayii Müsteşarlığı sağladı. Müsteşar Murad Bayar, müsteşar yardımcıları, daire başkanları ve proje müdürlerinden oluşan 37 kişilik SSM grubunun yanı sıra, İzmir buluşmasının katılımcıları arasında OSTİM ve OSSA da yer aldı. Programda alt yükleniciler ile ana yüklenicileri aynı platformda birleştiren ve daha verimli işbirliği için fikirler oluşmasına, beyin fırtınası yapılmasına uygun bir ortam oluşturuldu. Açık tartışmalar; ana yükleniciler ve alt yüklenicilerden oluşan eko sistemin teknoloji üreten, büyüyen, belirli bir sermaye derinliğine ulaşmasına katkı veren verimli bir ortam oldu. Konuşmacılar 3 gün boyunca, savunma sanayinde bir ürünün kavramsal olarak ortaya konmasından itibaren; 10 yıla yakın bir sürede ürün haline gelmesi ve pek çok teçhizatın 25-30 yıl hatta 40 yıl envanterde kalma perspektifini değerlendirdi. "Her yıl gerçekleşmeli" Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, SinerjiTürk etkinliklerinin, savunma sektöründe bu formattaki tek etkinlik olduğunu vurguladı. Tanışma ve iş geliştirme platformu olan etkinliğin her yıl gerçekleştirilmesini arzu ettiklerini kaydeden Bayar ayrıca çeşitli sektörlerle savunma sektörü arasında sinerji oluşturacak etkinlikler düzenlenmesini arzu ettiklerini ifade etti. En verimli platform SinerjiTürk Vakfı Başkanı Abdullah Raşit Gülhan, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar'ın daha önceki etkinliklerde, çalışmaya verdiği önemi, "Bizim için en etkili ve en verimli platform SinerjiTürk etkinlikleridir." ifadesi ile dile getirdiğini hatırlattı. Bu seneki toplantının bir kaç önemli tarihe denk gelmesi nedeni ile içerikte farklılıklar oluştuğunu kaydeden Gülhan, "Öncelikle 8 Mart dünya kadınlar gününe denk gelmesi ve Türk Kadının ilk uçuşundan itibaren 100 yıl geçmesi dolayısıyla ilk uçuşu gerçekleştiren Belkıs Şevket Hanımefendi anılırken öte yandan Hürkuş'un İş Geliştirme Müdürü Aylin Ararat ile başarılı iş kadınlarımızdan Zühal Mansfıeld'in konuşmaları ilgi çekici oldu. Bu etkinliğimiz aynı zamanda Pilot Yzb. Fethi Bey ve yardımcısı (Rasıt) Ütğm Sadık Bey'in şehadetlerinin 100'üncü yılına rast geldi; değerli büyüklerimizi, kahraman havacılarımızı da anmış olduk." dedi. Abdullah RiUU Gülhan