ÖZER' DEN ATIK' UYARISI
Özer'den 'atık'uyarısı DTO Başkanı Necdet Özer, ambalaj üretenlerin 1 Nisan'a kadar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirimde bulunması gerektiğini söyledi. »5'te Milliyet Ege Ek 68961 KADIN GİRİŞİMCİ adaylarına semine Denizli Ticaret Odası'nın katkılan ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Denizli İl Kadın Girişimciler Ku rulu İcra Komitesi tarafından 'İş Hayatır da Kadının Yeri' konulu bir konferans düzenlendi. Konferansa konuşmacı olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı ve TOBB Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Mansfield katıldı. Mansfield, "Bir iş kadını veya iş adamı olmak için önce nivet etmek, sonra plan yapmak gerekiyor" dedi. ıcid ıvuıım.e&ı Lctıaııııuaıı iş inay tiuıı- idinin Yeri' konulu bir konferans ilendi. Konferansa konuşmacı ola>ış Ekonomik İlişkiler lu (DEİK) Türk-Mısır nseyi Başkanı ve L ^ W 3 Bilecik Kadın Giri- ler Kurulu Başkanı v yL 1 Mansfield katılansfield, "Bir iş ıı veya iş adamı I k için önce niyet k, sonra plan lak gereki- ıJ. joc