MISIR, ARAP ÜLKELERİ İÇERİSİNDE DÖRDÜNCÜ BÜYÜK EKONOMİ
DEİK TORK-MISIR İŞ KONSEYİ BAŞKANI ZUHAL MANSFİELD Mısır, Arap ülkeleri içerisinde dördüncü büyük ekonomi DEİK Türk-Mısır İş Konseyi tarafından düzenlenen Mısır İstişare Toplantısı, 16 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleşti. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Türk-Mısır İş Adamları Derneği Başkanı Atilla Ataseven, TÜMS1AD Onursal Başkanı Zeki Ekinci, DEİK Türk-Mısır İş Konseyi Başkan Vekili ve URFAD Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Uluslararası Nakliyeciler Derneği İcra Kurulu Üyesi Alpdogan Kahraman ve 60 firma temsilcisi katıldı. DEİK Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Türkiye ile Mısır arasında 2007 yılında yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması mevcuttur. Diğer taraftan ilişkilerinin hukuki zemini. 2011 yılında kurulan ve Kasım 2012'de ikinci toplantısı gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çerçevesinde imzalanan 41 hukuki belge ile ilişkiler güçlendirilmiştir" diye konuştu. Mısır'ın 2013 yılı rakamlarına gore 255 milyar dolarlık ekonomisi ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'den sonra Arap ülkeleri içinde dördüncü büyük ekonomiye sahip olduğundan bahse' den Mansfield, "Petrol ve doğalgaz endüstrisi milli gelirin yüzde 15'ini oluşturmaktadır. Gelecek yıllarda ülke ekonomisinde doğalgazın payının petrolün önüne geçeceği tahmin edilmektedir" dedi. Turizm ve Süveyş Kanalı gelirlerinin de ülke ekonomisi için önem arz ettiğine değinen Manfield, 2011 yılında 7 milyar dolar turizm ve 5.2 milyar dolar Kanal geliri elde edildiğini dile getirdi 2013 Ekim ayı itibariyle Süveyş Kanal gelirinin 4.2 milyar dolar olarak kaydedildiğini söyleyen Mansfield, "Mısır'da yabancı yatırımları artırmaya ve yüksek büyüme oranları elde etmeye yönelik ekonomik reformlar. 2004-2008 yılları arasında olumlu gelişmelere yol açmış, fakat 2008 yılında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz bu reformları sekteye uğratmıştır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin 2012 yılında Mısır'a ihracatının 3.6 milyar dolar iken 2013 yılında 3.2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydeden Mansfield, toplam ticaret hacminin de 4.8 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirtti. Mısır'da Türk firmalarının toplam yatırım miktarının 2 milyar dolar düzeyinde olduğunu ifade eden Mansfield, Mısır'da 40'ı büyük ölçekli olmak üzere yaklaşık 200 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini ve Mısır'daki Türk fabrikalarında yaklaşık 50 bin Mısırlı işçi ve teknisyenin istihdam edildiğini kaydetti Mansfield, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk Hava Yolları'nın Mısır'a sefer sayısı haftada 37'e yükselmiştir. THY, Kahire'ye haftada karşılıklı 21 sefer, İskenderiye'ye haftada karşılıklı 7 sefer. Sharm El Şeyh'e haftada karşılıklı 5 sefer ve Hurgada'ya haftada karşılıkh 4 sefer düzenlemektedir." Mtsm #e anlaşmalarımız kesflmeden devam ediyor Türk-Mısır İş Adamları Derneği Başkanı Atilla Ataseven, "Türk firmaları Mısır'daki yatırımlarına devam etmektedir" dedi Mısır'daki yatırımlarımızın 2 milyar dolan bulduğunu hatırlatan Ataseven, "İhracatımız başlıca 95 oktan benzin ve demir-çeliğe, ithalatımız ise gübre ve kimyasalların ticaretine yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla ticaretimizde çeşitlilik mevcut olmayıp, Arap ülkelerinden Mısır'a yapılan destekler ile demir-çelik konusunda yapılan anti-damping soruşturmaları sonucunda ihracatımızda azalma meydana gelmiştir. Mısır'ın her döneminde yanında olduk. Anlaşmalarımız ve ilişkilerimiz her dönemde kesilmeden devam etmiştir" ifadelerini kullandı.