MERMERCİNİN İSYANINA DİKKAT!
SEKTÖRÜN ZAYIF YÖNLERİ - Kalifiye eleman eksikliği - İşletme sermayesi noksanlığı - Sektör içi bilinçsiz ve haksız fiyat rekabeti -Yüksek işçilik - Sîandardizasyon ve ölçüm eksikliği •Envanter eksikliği - Tasarım ve mimari örgütlenmeler ile iletişim eksikliği - Taşımacılık, liman yetersizliği ve pahalılığı - Doğaltaş ruhsatlarının teminat sayılmayışı - Sektörden uzak kişilerin sektöre girme çabası ve spekülatif gelişmeler. Son olarak, "Turkish Marble Magazin"de yer alan Mart 2014 tarihli bir söyleşiden alıntılar yapmak istiyoruz. Söyleşinin başlığı "Zuhal Mansfield'ın gözünden mermer sektörü ve kadın" Kendisiyle söyleşi yapılan Zuhal Mansfield, DEIK Mısır İş Konseyi Başkanı, Afrika İş Konseyleri Başkan Yardımcısı, TOBB Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve CACCI Türk Kadın Girişimciler Temsilciliği gibi birden çok unvana sahipmiş. Mermer sektörü ve iş dünyası için önemli adımların atılmasına öncülük eden ve Türk mermerini Çin piyasasına tanıtarak bir piyasa oluşturduğunu anlatan Mansfield, "Bugün Türk mermerinin Çin piyasasındaki ekonomisi 1 milyar dolardır. Ulaşılabilecek en nihai hedef daha fazla olabilirdi, fakat bunun sebeplerini araştırmak, kafa yormak, ve tespit etmek gerekiyordu. Yaşadığım bazı şeyler Türkiye'nin küresel-ekonomik dünyaya hazır olmadığını gösterdi. Bu durum bugün Çin'deki mermer pazarımızın daha büyük olmamasının en önemli ve dikkat çekici sebebidir. Önemli olan öz eleştirisel bakıp, bu sebebin salt mermer için geçerli olmadığını görebilmektir" demiş. İskenderun doğumlu olan ve yaklaşık 30 yıl Botsvvana'da madencilik yaptıktan sonra, mermer sektörünü dünya piyasasına hazır hale getirebilmek için Türkiye'ye yeniden yerleştiğini ve bu yönde çalışmalar yaptığını söyleyen Mansfield, "Ülkemizde var olan kaynakların doğru kullanılmadığını, doğru değerlendirilmediğini düşünüyorum. Mermercilik sektörünü klasik madencilik sektöründen saymamalıyız. Çünkü mermer maden sayılmıyor ve zaten maden de değil. Mermercilik sektörüne ve ihracatına baktığımızda, mermer üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getiriyor. Mermer kendi içinde sağladığı hatırı sayılır istihdamın yanı sıra Türkiye'yi uluslararası piyasalarda ve muhtelif platformlarda da iyi bir tanıtım aracı olarak çok iyi bir görev yapmakta. Türk Demiri' dediğinizde bilinmeyebilir, ancak 'Türk Mermeri' dünyada artık yerini aldı. Veya asırlardır dünyaca ünlü medar-ı iftiharımız olan Türk lokumu' ile (Turkish Delight) mermer aynı seviyede Türkiye'yi temsil edip, Türkiye'yle özdeşleşmiş durumda ve Türkiye'yi tanıtmakta" diye konuşmuş. Mansfield, Türkiye'nin tüketim ağırlıklı bir ekonomiye sahip olması halinde; ileri teknolojiye sahip, fakat hiç bir hammaddesi olmayan ülkelerin ürünlerini tüketmek zorunda kalacağına dikkat çekti. Milletlerin egemenliğinin ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini de hatırlatan Mansfield, "Türkiye, dünya piyasalarında yer alan yüksek teknoloji ürünlerinin birçoğunun hammaddesinin ev sahibiyken, neden daha farklı ve daha bağımsız bir ekonomiye sahip değil? Türkiye ekonomisi hala 'kırılgan ekonomi' olarak nitelendiriliyor. Bunu değiştirmek için çok çalışmalıyız. Dünyada bütün ülkeler var olma mücadelesi veriyor. Bu bir ekonomik var olma mücadelesi. Küreselleşen dünyada, küresel kervanda illaki Türkiye'miz yerini almalı. Ancak yerini alırken, ödeyeceği bedeli, kazancını ve kaybını çok iyi tahlil edip akıllıca başarılı adımlar atmalıyız. Türkiye artık yüksek teknolojiye yönelmeli. Hatta öyle hedefler koymalı ki kendine, bırakın yüksek ve ileri teknolojiye yönelmeyi, yüksek ve ileri teknoloji ihracatını hedeflemeli" şeklinde konuşmuş. Türkiye'nin 5 milyar metreküp mermer rezervi ile dünya mermer rezervinin yüzde 40 ına sahip olduğunun bilindiğini söyleyen Mansfield, kaynak yönetiminin önemine değinmiş. Mermer ve maden kaynaklarının tespitinin tek başına yeterli olmadığını belirten Mansfield, mevcut rakamlara göre Türkiye'nin dünya mermer piyasasında en fazla sözü geçen ülke olması gerektiğini vurgulamış ve "Eğer bu öyle değilse, oturup hep birlikte düşünmeliyiz" ifadelerini kullanmış. E2S3 101 / Endüstri otomasyon X İ' ' SEKTÖRÜN ZAYIF YÖNLERİ dünyaya hazır olmadığını gösterdi, ileri teknolojiye sahip, fakat hiç bir - Kalifiye eleman eksikliği Bu durum bugün Çin'deki mermer hammaddesi olmayan ülkelerin ürün- - İşletme sermayesi noksanlığı pazarımızın daha büyük olmamasının lerini tüketmek zorunda kalacağına - Sektör içi bilinçsiz ve haksız fiyat en önemli ve dikkat çekici sebebi- dikkat çekti. Milletlerin egemenliğinin rekabeti dir. Önemli olan öz eleştirisel bakıp, ekonomik bağımsızlıktan geçtiğini de -Yüksekişçilik bu sebebin salt mermer için geçerli hatırlatan Mansfield, "Türkiye, dünya - Sîandardizasyon ve ölçüm eksikliği olmadığını görebilmektir" demiş. piyasalarında yer alan yüksek teknoloji -Envanter eksikliği ürünlerinin birçoğunun hammad- - Tasarım ve mimari örgütlenmeler ile İskenderun doğumlu olan ve yaklaşık desinin ev sahibiyken, neden daha farklı iletişim eksikliği 30 yıl Botsvvana'da madencilik yaptıktan ve daha bağımsız bir ekonomiye sahip - Taşımacılık, liman yetersizliği ve sonra, mermer sektörünü dünya değil? Türkiye ekonomisi hala 'kırılgan pahalılığı piyasasına hazır hale getirebilmek için ekonomi' olarak nitelendiriliyor. Bunu - Doğaltaş ruhsatlarının teminat Türkiye'ye yeniden yerleştiğini ve bu değiştirmek için çok çalışmalıyız, sayılmayışı yönde çalışmalar yaptığını söyley- Dünyada bütün ülkeler var olma müc- - Sektörden uzak kişilerin sektöre girme en Mansfield, "Ülkemizde var olan adelesi veriyor. Bu bir ekonomik var çabası ve spekülatif gelişmeler. kaynakların doğru kullanılmadığını, olma mücadelesi. Küreselleşen dünyaSon olarak, "Turkish Marble doğru değerlendirilmediğini da, küresel kervanda illaki Türkiye'miz Magazin"de yer alan Mart 2014 tari- düşünüyorum. Mermercilik sek- yerini almalı. Ancak yerini alırken, hli bir söyleşiden alıntılar yapmak törünü klasik madencilik sektöründen ödeyeceği bedeli, kazancını ve kaybını istiyoruz. Söyleşinin başlığı "Zuhal saymamalıyız. Çünkü mermer maden çok iyi tahlil edip akıllıca başarılı adımlar Mansfield'ın gözünden mermer sek- sayılmıyor ve zaten maden de değil, atmalıyız. Türkiye artık yüksek teknolotörü ve kadın" Kendisiyle söyleşi Mermercilik sektörüne ve ihracatına jiye yönelmeli. Hatta öyle hedefler yapılan Zuhal Mansfield, DEIK Mısır İş baktığımızda, mermer üzerine düşen koymalı ki kendine, bırakın yüksek ve Konseyi Başkanı, Afrika İş Konseyleri görevi fazlasıyla yerine getiriyor, ileri teknolojiye yönelmeyi, yüksek ve Başkan Yardımcısı, TOBB Bilecik Kadın Mermer kendi içinde sağladığı hatırı ileri teknoloji ihracatını hedeflemeli" Girişimciler Kurulu Başkanı ve CACCI sayılır istihdamın yanı sıra Türkiye'yi şeklinde konuşmuş. Türkiye'nin 5 Türk Kadın Girişimciler Temsilciliği gibi uluslararası piyasalarda ve muhtelif milyar metreküp mermer rezervi ile birden çok unvana sahipmiş. Mermer platformlarda da iyi bir tanıtım aracı dünya mermer rezervinin yüzde 40 ına sektörü ve iş dünyası için önemli olarak çok iyi bir görev yapmakta. Türk sahip olduğunun bilindiğini söyleyen adımların atılmasına öncülük eden ve Demiri' dediğinizde bilinmeyebilir, Mansfield, kaynak yönetiminin öneTürk mermerini Çin piyasasına tanıtarak ancak 'Türk Mermeri' dünyada artık mine değinmiş. Mermer ve maden bir piyasa oluşturduğunu anlatan yerini aldı. Veya asırlardır dünyaca ünlü kaynaklarının tespitinin tek başına Mansfield, "Bugün Türk mermerinin medar-ı iftiharımız olan Türk lokumu' yeterli olmadığını belirten Mansfield, Çin piyasasındaki ekonomisi 1 milyar ile (Turkish Delight) mermer aynı sevi- mevcut rakamlara göre Türkiye'nin dolardır. Ulaşılabilecek en nihai hedef yede Türkiye'yi temsil edip, Türkiye'yle dünya mermer piyasasında en fazla daha fazla olabilirdi, fakat bunun sebe- özdeşleşmiş durumda ve Türkiye'yi sözü geçen ülke olması gerektiğini plerini araştırmak, kafa yormak, ve tes- tanıtmakta" diye konuşmuş. vurgulamış ve "Eğer bu öyle değilse, pit etmek gerekiyordu. Yaşadığım bazı Mansfield, Türkiye'nin tüketim ağırlıklı oturup hep birlikte düşünmeliyiz" şeyler Türkiye'nin küresel-ekonomik bir ekonomiye sahip olması halinde; ifadelerini kullanmış. E21 101 / Endüstri otomasyon