DEİK 3. MISIR İSTİŞARE TOPLANTISI
Mısır 2013 yılı rakamlarına göre 255 milyar dolarlık ekonomisi ile Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Cezayir'den sonra Arap ülkeleri İçinde dördüncü büyük ekonomiye sahip. Kadın Gözüyle Zuhal Maıısfield DEİK / Türk Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield DEİK 3. Mısır İstişare Toplantısı DEİK Mısır İş Konseyi olarak son 3 yıldır düzenli olarak Mısır İstişare Toplantısı düzenliyoruz. Amacımız Mısır tarihsel sürecini yaşarken, nevzuhur yatırımcılara yalnız olmadıkları mesajını verirken, aynı zamanda Mısır'da ki mevcut imkanlardan, avantaj ve dezavantajlardan iş dünyasını haberdar etmek ve bilgi alışverişinde bulunmak. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı olarak şahsım ve Kahire'den TUMİAD Başkanı Sn. Atilla Atasever ve Onursal Başkan Sn. Zeki Ekinci, F.ğiLim İş Konseyi Başkanı S. Dr. Mustafa Aydın ve Mısır'da aktif olan 60 firma toplanLıya katılım sağladı. SİYASİ GELİŞMELER • Türkiye, 25 Ocak 2011 tarihli Tahrir Devrimini takiben, siyasi ve ekonomik açıdan istikrara kavuşmasını hedeflediği Mısır'a siyasi, mali ve teknik destek sağladı. • Türkiye ile Mısır arasında 2007 yılında yürürlüğe gireıı Serbest Ticaret Anlaşması mevcut. Diğer taraftan ilişkilerinin hukuki zemini, 2011 yılında kurulan ve Kasım 2012'de ikinci toplantısı gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi çerçevesinde imzalanan 41 hukuki belge ile güçlendirildi. • Temmuz 2013'te Cumhurbaşkanı Muhamnıed Mursi'nin görevine son verilmesi ve Anayasanın askıya alınması, Mısır'la ilişkilerimizi etkiledi. • Hâlihazırda, yasama organı bulunmayan Mısır'da kanun ve kararlar Geçici Cumhurbaşkanının yayınladığı anayasal kararnamelerle yürürlüğe giriyor. • 8 Temmuz 2013 tarihinde geçiş döneminde geçerli olacak 33 maddeden oluşan bir Anayasal Deklarasyon yayınlandı. Hazırlanan Anayasa taslağı 14-15 Ocak 2014 tarihlerinde referanduma sunuldu ve yüzde 98,1 oy oranıyla onaylandı. • Kahire Nöbetçi Mahkemesi, 25 Şubat tarihinde Müslüman Kardeşler Örgütünün, terör örgütleri listesine alınmasına karar verdi. • Azledilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi hakkında siyasi temelde çatışmaların yaşandığı ve can kayıplarının olduğu "İttilıadiye Olayları" dolayısıyla açılan dava, Mursi ve 132 Müslüman Kardeşler (MI) Örgütü lideri hakkında 28 Ocak 2011 tarihinde YVadi Natron Hapishanesinden Hamas'ın yardımıyla kaçtıkları suçlamasıyla açılan dava ve Mursi ile MK Örgütü'nün ileri gelenlerinin de bulunduğu 36 kişinin casusluk suçlamasıyla yargılandıkları davada yargılama süreçleri devam ediyor. • Mısırda Cumhurbaşkanlığı seçimleri 2627 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Abdel Fettah El Sisi askerlikten ve siyasi görevlerinden istifa ederek Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı. Halk Hareketi lideri, Nasırcı siyasetçi Hamdeen Sabbahi de diğer adaydı. Cumhurbaşkanı adayları Sisi ve Sabbahi, 3 Mayıs itibariyle seçim kampanyalarını resmen başladı. Siz bu satırları okurken Mısır seçimi bilmiş ve yeni bir sürece girilmiş olacak. Kardeş Mısır'a en güzelini ve en hayırlısını diliyorum. â Zuhal Mansfield DEİK / Türk Mısır İş Konseyi Başkanı manslield(ŞturcomGney.com DEİK 3. Mısır İstişare Toplantısı A/T 7 3 1 DEİK Mısır İş Konseyi olarak son 3 yıldır güçlendirildi. ISir yi î düzenli olarak Mısır İstişare Toplantısı • Temmuz 2013'te Cumhurbaşkanı rakamlarına göre düzenliyoruz. Amacımız Mısır tarihsel Muhamnıed Mursi'nin görevine son verilmesi 255 milvar dolarlık Sürecini yaşarken, nevzuhur yatırımcılara ve Anayasanın askıya alınması, Mısır'la , , _ yalnız olmadıkları mesajını verirken, ayın ilişkilerimizi etkiledi. eKOnomiSl lieouuai zamanda Mısır'da ki mevcut imkanlardan, • Hâlihazırda, yasama organı bulunmayan Arabistan, Birleşik avantaj ve dezavantajlardan iş dünyasını Mısır'da kanun ve kararlar Geçici Arnt) Fmirlilclpri vp haberdar etmek ve bilgi alışverişinde Cumhurbaşkanının yayınladığı anayasal -/ bulunmak. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı kararnamelerle yürürlüğe giriyor. Cezayir'den sonra olarakşahsmı ve Kahire'den TUMİAD • 8 Temmuz 2013 tarihinde geçiş AraÜ Ülkeleri İçinde Başkam Sn. Atilla Atasever ve Onursal Başkan döneminde geçerli olacak 33 maddeden Sn. Zeki Ekinci, F.ğiLim İş Konseyi Başkanı S. oluşan bir Anayasal Deklarasyon yayınlandı. dÖrdÜnCÜ büyük Dr. Mustafa Aydın ve Mısır'da aktif olan 60 Hazırlanan Anayasa taslağı 14-15 0cak2014 ekonomiye sahip. firma toplanLıya katılım sağladı. tarihlerinde referanduma sunuldu ve yüzde 98,1 oy oranıyla onaylandı. SİYASİ GELİŞMELER • Kahire Nöbetçi Mahkemesi, 25 Şubat • Türkiye, 25 Ocak 2011 tarihli Tahrir tarihinde Müslüman Kardeşler Örgütünün, Devrimini takiben, siyasi ve ekonomik açıdan terör örgütleri listesine alınmasına karar verdi, istikrara kavuşmasını hedeflediği Mısır'a • Azledilen Cumhurbaşkanı Muhammed siyasi, mali ve teknik destek sağladı. Mursi hakkında siyasi temelde çatışmaların • Türkiye ile Mısır arasında 2007 yılında yaşandığı ve can kayıplarının olduğu yürürlüğe gireıı Serbest Ticaret Anlaşması "İttilıadiye Olayları" dolayısıyla açılan dava, mevcut. Diğer taraftan ilişkilerinin hukuki Mursi ve 132 Müslüman Kardeşler (MI) zemini, 2011 yılında kurulan ve Kasım Örgütü lideri hakkında 28 Ocak 2011 tarihinde 2012'de ikinci toplantısı gerçekleştirilen YVadi Natron Hapishanesinden Hamas'ın Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi yardımıyla kaçtıkları suçlamasıyla açılan dava çerçevesinde imzalanan 41 hukuki belge ile ve Mursi ile MK Örgütü'nün ileri gelenlerinin de bulunduğu 36 kişinin casusluk suçlamasıyla yargılandıkları davada yargılama süreçleri devam • Mısırda Cumhurbaşkanlığı seçimleri 27 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçekleştirildi. ve Savunma ve siyasi görevlerinden istifa ederek , r Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklamıştı. '' - - ^ • j Halk Hareketi lideri, Nasırcı siyasetçi Hamdeen Sabbahi de diğer adaydı. Cumhurbaşkanı adayları ve Sabbahi, 3 Mayıs itibariyle ^seçim kampanyalarını resmen başladı. Siz bu Jsatırları okurken Mısır seçimi bitmiş ve yeni bir sürece girilmiş olacak. Kardeş Mısır'a en ve en TURCDMDNEVCOM ı HAZİRAN2014 80