CANSET BALCI, BTO KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU BAŞKANI
Canset Balcı, BTO Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanlığı'na Canset Balcı Sevim getirildi. Kurulun, Ocak ayında gerçekleştirdiği yeni yapılanma sonucunda başkanlık görevini üstlenen Canset Balcı, önceki dönemlerde Odanın Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı'nı da yapmıştı Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu. Önder BALIKÇI Canset Balcı, Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı oldu. Balcı Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Canset Balcı, 14 Şubat 2014 günü, Bandırma Ticaret Odası konferans salonunda, saat 1 1 .OO'de gerçekleştirecekleri söyleşiye, ülkemizin başarılı iş kadınlarından Zuhal Mansfıeld'in, "Afrika Uzak Değil" konusunda konuşmacı olarak katılacağını açıkladı. Balcı, kurulun oluşumu ve hedefleri hakkında sorularımızı şöyle yanıtladı; - TOBB Kadın Girişimcilik Kurulu'nun amacı nedir? "Kurulduğu bölgedeki kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine öncülük etmek. Kadınların aktif iş hayatında daha verimli olarak yer almalarını sağlamaktır." - Bandırma Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu olarak gelecek dönem planları nelerdir? "Kurul varoluş amacına uygun olarak, ilçemizdeki kadın istihdamını arttırmak ve buna bağlı olarak özelikle kadınların ekonomi içinde tüketim değil, üretim alanında yer almalarını sağlayabilmek, kadın girişimciliğini arttırabilmek adına eğitim, panel ve tecrübe aktarım toplantıları gelecek dönem planlarımız içinde. Ayrıca üyelerimiz ve bölgemiz ihracatlarını arttırabilmek adına, kontakta olduğumuz yurtdışından birkaç Ticaret Odası ile kadın üyelerimizi ve bölgemizi ihracat teşvik etmek amaçlı ticari alım heyetleri oluşturmak bu yeni dönem içinde yapacağımız işlerdir." - Ülkemizde kadın girişimcilerin engelleri nelerdir? "Dünyada artık sadece iklimler değil, teknoloji yeni düzen ekonomi her şey değişiyor. Ekim 2013 itibari ile FED'in başına, bir bakıma dünya ekonomisi başına Yellen Bernanke yani 67 yaşında bir kadın geçiyor. Brezilya'da Dilma Rousseff, Almanya'da Angela Merkel daha eskilerde Ukrayna'da Timeşenko, Pakistan'da Benazir Butto.. Bunlar göz önünde olan bildiğimiz kadınlar. Yani çok önemli görevlerde, tüm dünyada kadınlar var artık. Bizde ise sorun kadınlarımızın sadece evde olmayı tercih etmesi yada etmeye mecbur kalması. Daha gelişmiş bir Türkiye için, tüm kadınlarımızın aktif iş hayatına atılmaları şart. Kadının iş gücü piyasasına girememe nedenlerine baktığımızda, başta eğitim düzeylerinin düşük olması, ücretlerin düşük olması, kadının ev ve iş yaşamına uyumlaştırılmasına yardımcı olacak destekleyici mekanizmaların bulunmaması, aileden izin alamama (2002 yılında yürürlüğe giren Medeni Kanun'da kadının isteği doğrultusunda çalışabilirliğine aile engel olmayacaktır yasasına rağmen) ve en önemlisi öz güven eksikliği bunlardan sadece birkaçı. Bence en önemlisi de bu güvensizlik kısmı, bunun nedenini anlayabilmek için erkeğe verilen role ve öğretiye bakmalıyız. Ülkemizde kadının çalışması ve girişimcilik olarak ekonomide yön veren istihdam oluşturan olamaması yönünde bir çok neden var. Kadına karşı sosyal baskı, kadının aile içinde yükümlülüklerinin ağır ve çoğu zaman tek yönlü olması. Ama ne yazık ki Türkiye'de kadınların bir çok zorluğun üstesinden gelebiliyor olmasına karşın çalışma hayatına girmek, istihdam yaratabilmek adına aynı heveste oiduğunu sanmıyorum." - Kadın Girişimcilerin Bandırma'daki yeri nedir? "Bandırma'da da durum çok iç açıcı değil. Fakat amacımız bölgede kadın girişimciliğini arttırarak mevcut durumda iyileştirmelerde fayda ve farkındalık sağlamaktır."