TOBB kadın Girişimciler Kurulu'ndan ülke ekonomisine büyük destek

Sark-Yildizi 04.11.2011 88
Haber

    ANKARA (iHA} • Türk kadınlarının ülke ekonomisine aktif katkılarını artırmak ve rol model misyonunu gerçekleştirebiirnek amacıyla Mısır'a giden Türkiye Odalar ve Borsalar Bir1iği (TOBB} Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Mısır iş dünyasıyla sektörel bazda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Türk kadınlarının ülke ekonomisine aktif katkılarını arıırmak ve rol model misyonunu gerçekleştirebilmek amacıyla Mısır'a çıkarma yapan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Mısır iş dünyasıyla sektörel bazda çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi. Bölgedeki fabrikaları gezen kadın girişimciler, TOrkiye'nin Kahira Büyükelçisi Hüseyin Avni Bolsalı tarafından verilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsıyonuna da ıştırak etti.


    TOBB Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu ve DEiK Türk-Mısır iş Konseyi Başkanu Zuhal Mansfield öncülüOündeki heyet, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve bir grup milletvekiliyle birlikte Mısır iş dOnyası ıle duzenlenen sektörel iş görüşmelerine katıldı. Aıle ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanı Mohammed Eisa, Mısır Petrol Bakanı Abdullah Guab vo Mısı r Uluslararası Ekonomik Ilişkiler Bakan Yardımcısı Somaya Saad'ı n katıldıO ı 'Karşılıklı iş Görüşmeleri Açılış Töreni'nde konuşan TOBB Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu ve DEl K Türk-Mısır Iş Kon· soyi Başkanı Zuhal Mansfleld, ekonomik ilişkilerin arııniması için, iki ulke arasında vizenin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Turk-Mısır işadamları Demeg Başkanı Zeki Ekinci ise, Mısır'ın Turk halkına ve Türk maliarına güvendiQine dikkat çekerek, Türk gir işimcilerden bu güveni sarsmamalarını istedi. Eklncl, Türkiye'nin sıkıntı lı günlerinde. Mısır halkının yanında oldu{lunun da a~ını çizdi. Mısır Uluslararası Ekonomik Ilişkiler Bakan Yardımcısı Somaya Saad da. Türk girişimcileri Mısır'da ve özellikle turizm alanında yatırım yapmaya davet etti.