Türkiye ile ticareti arttı

Ekonomist 11.12.2011 80
Haber

    Yaşanan Arap balharı Lübnan'a yaramadı. Ticarette özellikle Suriye ve Mısır'ın önemli bir yeri olduğu Lübnan eko nomisi, bu pazarlardan mahrum kalarak son beş yılda oluşan büyüme rakamlarında bu yıl düşüş yaşadı. Uluslararası Para Fonu (IMF) rakamlarına göre Suriye'deki siyasi belirsizlik ve huzursuzluktan dolayı Lübnan'da büyüme 2007 ve 2010 yılları arasında yüzde 7.5 'den 2011 yılında yüzde 1.5'e kadar geriledi. Turizm, ticaret ve yeni sermaye girişleri ile otoyol gelirlerinde önemli düşüşler yaşayan Lübnan ekonomisi, komşusundaki ayaklanmalardan dolayı birçok pazarında kayba uğrarken Türkiye olan ticareti ise tam gaz devam etti.Kişi başına gelirin yaklaşık 13 bin dolar seviyelerinde olduğu Lübnan'ın Türkiye ile ticareti ilk defa 1 milyar doları aştı.


    Bunun 600 milyon doları ihracat olarak gerçekleşti. Ortadoğu'nun ticaret merkezi olarak görülen Lübnan ile Türkiye arasında ilişkilerin bu dönemde daha da artabileceğini ifade eden DEİK Lübnan İş Konseyi Başkanı Mehmet Habbab'a göre Türkiye ile Suriye arasındaki husumetin ekonomiye yansıması iyi sonuçlar vermeyecek. Halıbab "Yüzde 30 yeniden ithalat vergisi olması, özellikle karayoluyla malların taşınmasını olumsuz etkiler. Bu dönemde Türkiye Arap dünyasına ihracannın etkilenmemesi için mallarını Lübnan ve Mısır üzerinden inclirebilir. Fakat bu da nakliye fiyatlannda ciddi bir yükseliş anlamına gelir" diyor.