İki yıl içinde 5 milyar dolarlık ticaret

Ekonomist 11.12.2011 79
Haber

    Yabancı sermayeye imtiyaz istikrarın oturması beklenen ülkede siyasi anlamda yaşanan dönüşümün ekonomik alanda da yaşanmasını isteyen Mısır'ın yeni yönetimi özellikle yabancı yatırımlara bir dizi kolaylık getirmesiyle de dikkat çektiğini dile getiren DEİK Mısır İş Konsey Başkanı Zuhal Mansfield, rejim değişiminin ardından ülkede teminat mektupları için istenen rakamlarda ciddi indirimler yapıldığını ifade ediyor. "Ticaret istikrarı sever. Yaşanan siyasi çatışmaların ardından artık istikrarın gelmesi beklenen ülke yöneticileri yabancı yatırımcının önemini de fark etti diyebiliriz. Yaşanan olayların ardından arsa fiyatları ciddi anlamda ucuzladı" diyen Mansfıeld, şu an ülkede fiyatianın çok düşük olduğunu ve yatırıma uygun bir ortam olduğunu vurguluyor. Yatırımcı için izinler verilirken daha hızlı olduklarını da aktaran Mansfield, ülkede Türk yatırımcılar için önemli fırsatların olduğunu belirtiyor. Ro- Ro projesi yıl sonunda devrede Suriye ile yaşanan gerginliğin Türkiye'nin 2012 yılındaki ticaretini etkilemesi beklenirken, Mısır bu sorunun çözümünde alternatif ülke olarak görülüyor.


    Bu doğrultuda Mısır'ın İskenderiye Limanı ile Mersin arasında Ro-Ro seferleri konusunda çalışımalar yürütüldüğünü ifade eden Zuhal Mansfield, 2012 sonunda deniz yoluyla ticaretin yapılabileceğini aktarıyor. Mansfield, "Bu projeyle kara bağlantısı olmayan bir ülkeye ile ticaret yapmak mümkün olacak. Ro- Ro seferleri için yıl sonunda imza a şartları bitecek ve seferler başlayacak. Dolayısıyla Mısır'a mal sevkiyatı 10 günden 10 saate inecek. Böylece ihracatı yapılan ürünlerde çeşitliliğe gidilebilecek. Narin ve uzun yolculuk yapması mümkün olmayan ürünlerimiz de Mısır'a gidecek" diyor.