Ekmek Yoksa Huzur Yok!!

Radikal 28.01.2011 72
Haber

   
   Nüfusu 12 milyon olan Tunus'un ekonomisi büyük oranda tarım ve turizme dayanıyor. Üniversite mezunları arasındaki işsizlik oranının yüzde 55 olduğu ülke, kişi başına düşen milli gelirde ise dünya 114.'üncüsü. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)Türk-Tunus İş Konseyi Başkanı Levent Soylu, Türkiyeli işadamlarının Tunus'ta büyük yatırımlara sahip olmadığını belirterek ''Şuan için önmli bir zararımız yok.İki ülke arasındaki ticaret hacmi 800 milyon dolar cavarında. Şuan için olaylardan dolayı yatırımını iptal eden Türk işadamı yok'' diye konuştu.

   Ortadoğu ülkelerindeki isyanın arkasında baskıcı rejimlerin yanı sıra işsizlik ve yoksulluk var. Potansiyeli yüksek ülkelerde gelir dağılımı adaletsiz. Türkiye'nin Küresel kriz döneminde 'güvenli liman' olarak görüp ticarete hız verdiği Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkelerinde birbiri ardına patlak veren toplumsal olayların arkasında baskıcı rejimler olduğu kadar işsizlik ve yoksulluk sorunuda var.Potansiyeli yüksek olan ülkelerde gelir dağılımındaki adaletsizlik dikkat çekiyor.Türkiyeli işadamlarında ise olaylar endişe yaratsa da 'ticaret azmi'ni sekteye uğratmadı.