Mısır İle Ticarette Yeni Dönem Başlıyor.

Dunya 08.02.2012- 62
Haber

   Mısır ile ticari ilişkilerde yeni bir dönem başlıyor . Arap Bahan ' nın etkilerini geride bırakmak isteyen Türk işadamları yeni ve kalıcı çözümler için 18 Ocak ' ta TürkMısır İş Konseyi ev sahipliğinde bir araya geldi . Ticaret atağında ikinci döneme ilişkin getirilen öneriler ise bankacılık ve finans sektörüne yatırımdan , turizmde ortak çalışılmaya , lojistik ortaklıktan RoRo seferlerinin bir an önce başlamasına , Mısır ' daki inşaat yannmlanna Türkiye ' nin kalıcı ortak olarak girmesini sağlamaktan STA ' nın genişletilmesine kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor .

  Ele alman konuların başında ise bankacılık yannmlannm kolaylaştırılması geliyor . Mısır ' da eskimeye yüz tutmuş bankacılık sektöründe , Türk işadamlarının işlemlerini daha hızlı yapabilmesi adına bir Türk bankasının kurulması öne çıkan fikirler arasında . Mısır ' la hali hazırda var olan STA kapsamının genişletilmesi ise dikkat çekilen konulardan bir diğeri . Tanm ve hayvancılık ürünlerinin de STA ' ya dahil edümesi gerektiği belirtilirken , yetkililer , konu ile ilgili açıklamalarında " Mısır tarafından Umman , Suudi Arabistan , Ürdün , Suriye , Bahreyn , Kuveyt , Lübnan , Katar , Birleşik Arap Emirlikleri ' nden gerçekleştirilen ithalatlarda uygulanan gümrük vergisi oram yüzde 0 olup , ülkemizden gerçekleştirilen ithalatlarda uygulanan vergi oram ise yüzde 30 ' dur . Mısır AB ülkelerine ise ilk 5 bin tonluk ithalat için kota ayırmış olup bu kota dolana kadar uygulanan gümrük oram yüzde 19 . 5 sonrası içinse yüzde 30 oranındadır " ifadelerine yer verdi .

 

  RoRo projesinde top Mısır ' da

 

 Uzun süredir konuşulan RoRo projesinin de ele alındığı toplantıda RoRo projesi ile ilgili çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken , liman maliyetlerinin yüksekliği ve Mısır tarafının karayolu taşımacılığına ilişkin gerekli anlaşmaları imzalamaması nedeniyle projenin aksadığı ifade edildi . Mısır ' da düşük maliyetli toplu konut yapım sektörüne Türkiye ' nin kalıcı ortak olarak girmesi için de çalışmaların hızlanacağı kaydedilirken , " Bu sektöre yönelik politikaların Mısır ' ın ekonomik reformu yanında sosyal kalkınma ve istihdam sorununun temel araçlarından birisi haline getirilmesinin teşvik edilmesi , TOKİARAB Contractors işbirliğinden başlayarak , sektörler arası diyalog ve işbirliğinin teşvik edilmesi , Mısır ' da inşaat malzemeleri üretimine başlanması " gibi öneriler düe getirildi .

 Yerli istihdam zorunluluğu düşürülsün

 

 Toplantının sonuç bildirgesinde , Mısır ' da yabancı yatırımcılar için uygulanan istihdam zorunluluğunun ise bazı sorunlara neden olduğuna dikkat çekildi . Mısır ' da her 1 TürkMısır İS Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield " Gerçekçi açılımlarla fırsat pencereleri açılır " Mısır ' da devrim sonrası yaşanan gecıs döneminin sona ermesi ıcin öncelikle sivil bir yönetimin var olması gerektiği belirtildi . Sonuç bildirisinde , " Yeni hükümet ve parlementonun piyasa ekonomisine bağlı kalması , reform ve liberalızasyon politikaları uygulamasını devam etmesini bekliyoruz " açıklaması yapılırken , " Bu süreçte gecis liderliği şüpheci , tepkisel , hükümet güvensiz ve kararsız , isbasındaki bürokratik kadrolar ise çekingen ve mütereddit olacaklar . Bu durum kısa vadede ilişkilerde büyük değişiklikler ve sıçramaların elmasını engelleyecek . Bu nedenle adımlar atılırken somut ve makul hedeflere , tedrici bir yaklaşımla yönelmemiz , sabırlı , teskin edici olmamız şarttır " yorumu yapıldı . Avrupalı ülkelerin ' Bekle Gör ' politikası izlediğini , bu durumunsa Türkiye ıcin " Ölçülü risk alınarak , gerçekçi açılımlarla Mısır ' la yakınlaşmak ıcin fırsat pencereleri açabileceği " kaydedildi . yabancı istihdama karşılık 9 yerli istihdam zorunluluğunun özellikle havaalanı gibi yüksek teknoloji gerektiren müteahhitlik işlerinde problemlere neden olduğu ve oranın düşürülmesi gerektiği ifade edüdi . Alternatif uygulama olarak ise ana üstlenirinin bordrosu yerine birlikte çalışılan yerli taşeronların çalısordıklan yerli elemanlann da bu hesaba dahil edilebüeceği örneği verildi.