Bürokrasiyi Hızlandırın Ticareti İkiye Katlayın

Dunya 02.01.2012 58
Haber

      TürkRomen İş Forumu ' nda konuşan Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı , Romanya ' da bürokratik işlemlerin kolaylaştırılmasının ticareti hızlandıracağına dikkat çekerek , " AB ülkelerine uygulanan KDV rejiminin Türkiye ' den yapılan ithalat için de geçerli olması firmalarımızı teşvik edici bir unsur " dedi . İSTANBUL - DÜNYA Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı , Romanya ' nın Türk firmaları için bürokratik işlemleri kolaylaştırması gerektiğini , AB ülkelerine uygulanan KDV rejiminin Türkiye ' den yapılan ithalat için de geçerli olmasının , Türk işadamlarını teşvik edeceğini söyledi . DEİK TürkRomen İş Konseyi ev sahipliğinde , 13 Aralıkta , İstanbul ' da " TürkRomen İş Forumu " düzenlendi . İş Forumunun açılışında konuşan Bakan Yazıcı , yatınm ortamının iyileştirilmesi için Romanya nezdindeki bazı konulara dikkat çekerek , " Bürokratik işlemlerin Türk firmaları için kolaylaştırılması ticareti hızlandıracaktır .

 

     Avrupa Birliği ülkelerine uygulanan KDV rejiminin Türkiye ' den yapılan ithalat için de geçerli olması firmalarımızı teşvik edici bir unsur olacaktır . Romanya ' da ticari faaliyette bulunan iş adamlarımızın vize ve oturma izinleriyle ügili uygulamaların rahatlanlması gerekmektedir " dedi . Türk müteahhiüerinin teminat mektuplarının istem dışı nakde çevrilmesi sorununun çözülmesinin önemli bir konu olduğunu anlatan Yazıcı şöyle devam etti : " Romanya gümrüklerinde alınan ücretler ve işlemler bakımından firmalarımızın rahatlatılması lazım . Ülkemizden ihraç edilen bazı malların Romanya ' dan transit geçişinde kolaylık sağlanması yerinde olacaktır . Böylece işbirliği ve dayanışma temelinde bir araya gelinerek oluşturulacak sonuç odaklı politikalar geleceğe atılmış adımlar olacaktır .

 

    " Romanya ' nın imkanlarım birlikte değerlendirelim " İş Forumu ' nun açılışında konuşan TOBB / DEİK Başkam M . Rifat Hisarcıkhoğlu , Karadeniz ve Balkanlar ' ın iki dost ülkesi olarak , bölgeyi küresel ekonomiye entegre olmuş bir refah alanına çevirmek gerektiğine inandıklarım ifade ederek " Bu kapsamda , komşumuz Romanya ile bölgemizin sunduğu imkanları birlikte değerlendirmek istiyoruz " dedi . Arzulanan ekonomik işbirliği seviyesine ulaşmak için bir dizi alanda adım atmak gerektiğini belirten Hisaraklıoglu , enerji , finans ve taşımacılıkta yeni işbirliklerine hazır olduklarını vurgulayarak , şunları kaydetti : " Özellikle ülkelerimiz arasındaki lojistik altyapısının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır . Bu bağlamda , PendikKöstence RoRo Hatû ' nın geçen hafta çalışmaya başlamasını zamanlı bir başlangıç olarak değerlendiriyorum . Yılda 30 bin araç taşıma kapasitesine sahip bu hat , bizlere ciddi bir maliyet avantajı sağlayacak ; ülkelerimiz arasında daha fazla ticaretin önünü açacaktır .

 

         Ayrıca , Romanya ' nın çok büyük bir su taşımacılığı potansiyeli olduğunu büiyoruz . Bu konuda oluşturulacak ortaklıklar ve Tuna Nehri havzasında harekete geçirilecek işbirliği alanlan , ülkelerimize önemli faydalar sağlayacaktır . Bu kapsamda , Tuna Nehrinin kirlenmesinin Karadeniz ' de yarattığı olumsuz etkilerin giderilmesi için ortak projeleri kararlılıkla hayata geçirmemiz gerektiğinin bir kez daha altını çizmek istiyorum . Türkiye bugün bölgesinde söz sahibi önemli bir ekonomik güç haline gelmiştir . Lojistik altyapısında sağlanacak iyileştirmelerle , Romanya ' nın Kafkasya , Orta Asya ve Ona Doğu bölgelerine açılan kapısı da Türkiye olacaktır . " İkinci önemli işbirliği alanının da enerji yatırımları olduğunu vurgulayan Hisar Gümrük işlemleri basitleştirilmeli , vize sorunu çözülmeli cıklıoğlu , " Enerji kaynaklarında dışa bağımlı iki sanayi ülkesi olarak , enerji arz güvenliğimiz için ortak projelere hız vermeliyiz . Nabucco Boru Ham Projesi için daha hızlı hareket etmek zorundayız . Diğer yandan , Türk ve Romen iş dünyalarının dikkatini , Karadeniz ' deki rüzgar enerjisi , güneş enerjisi ve dalga enerjisi potansiyeline çekmek istiyorum . Bu alanlara yapılacak ortak yatırımlar , ülkelerimizin gelişmesi için kritik öneme sahiptir " dedi . Basescu : 10 milyar dolarlık hedefe yaklaşıyoruz Romanya Devlet Başkam Traian Basescu ise konuşmasında , 2005 yılında gerçekleştirilen TürkRomen İş Forumunu hatırlatarak , " O zaman iki ülke arasında 10 müyar dolarlık ticaret hedefi koymuştuk .