EN KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALDI

Finans-Dunyasi 01.06.2014 360
Haber

BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN: "En kötü günler geride kaldı" denilebilecek dönemdeyiz 2008'den bu yana muhtemelen 'en kötü artık geride kaldı' denilebilecek bir döneme gelindi. Şimdiye kadar bunu söyleyemiyorduk. Geçmişteki endişelerin yavaş yavaş kalktığım görüyoruz. Gelişmiş ekonomilerde hala sorunlar var. Potansiyel büyüme gelişmiş ve gelişmekte oîan ülkelerde kiriz öncesine göre düşmüş durumda. Gelir dağılımındaki adaletsizlik bundan sonra en çok dikkat edilmesi gereken konu olacak. ABD'deki toparlanma diğer gelişmiş ülkelere göre daha kuvvetli. Ancak iş gücü piyasasındaki yapısal bozukluk hala bir problem olarak duruyor. İşsizlik konusu ABD ekonomisinin en çok dikkat etmesi gereken konulann başında geliyor. Avrupa'da yıllardan sonra ilk defa yüzde bir oranında artı büyümeyi göreceğiz. Yine de kırılgan ve ülkeden ülkeye faklılık gösteren bir büyüme söz konusu. Bankacılık sistemi ile ilgili problemler henüz aşılabilmiş değil. Avrupa'daki toparlanma olumlu yansır Avrupa Merkez Bankası'nın verdiği taahhütler şu an birçok sorunun üzerini örtmüş gibi görünüyor. Avrupa Merkez Bankası hem ülkeler hem de bankalar açısından zımni bir garanti algısı oluşturuyor ama bunu açıkça söylemiyor. 'Ben Avro bölgesindeki hiçbir ülkeyi batırmam, hiçbir bankanın da batmasına müsaade etmem' gibi bir duruş pek çok ülkede faizleri çok ciddi şekilde aşağı düşürdü. Avrupa'daki toparlanma Türkiye açısından önemli. Hala bir numaralan ihracat pazarımız Avrupa. Avrupa ne kadar hızlı toparlanırsa bunun bizim İhracatımıza faydası olacaktır, Büyümek isteyen yine gelişmekte olan ülkelere yatırım yapacak Gelişmekte olan ülkeler zor dönemler geçirdi. Bu ülkelerle ilgili dünya basınında oldukça olumsuz bir haber akışı gördük. ABD Merkez Bankası'nın para politikalarında normale döneceğini açıklamasının ardından pek çok gelişmekte olan ülkelerin piyasalarında ciddi hareketlilik gördük. Ancak son dönemde hava değişti, gelişmekte olan ülkelerle ilgili çok daha makul yorumlar var. Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu gerekli tedbirleri aldı, politikalarını yeni şartlara uydurdu. Ancak gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda, gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarının onlarınkinin çok daha üstünde olduğunu göreceğiz. Şirketler büyümek ve dinamizm istiyorsa yine gelişmekte olan ülkelere yatırım yapmaya devam edecek. FİNANS DÜNYASI [Forum İstanbul Hedef 2023 BAŞBAKAN YARDIMCISI ALİ BABACAN: "En kötü günler geride kaldı" denilebilecek dönemdeyiz 2008'den bu yana muhtemelen bölgesindeki hiçbir ülkeyi 'en kötü artık geride kaldı' batırmam, hiçbir bankanın da denilebilecek bir döneme batmasına müsaade etmem' gibi gelindi. Şimdiye kadar bunu bir duruş pek çok ülkede faizleri söyleyemiyorduk. Geçmişteki çok ciddi şekilde aşağı düşürdü, endişelerin yavaş yavaş kalktığını Avrupa'daki toparlanma Türkiye görüyoruz. Gelişmiş ekonomilerde açısından önemli. Hala bir hala sorunlar var. Potansiyel numaralan ihracat pazarımız büyüme gelişmiş ve gelişmekte Avrupa. Avrupa ne kadar hızlı oîan ülkelerde kiriz öncesine göre toparlanırsa bunun bizim düşmüş durumda. Gelir İhracatımıza faydası olacaktır, dağılımındaki adaletsizlik bundan sonra en çok dikkat edilmesi Büyümek isteyen yine gelişmekte gereken konu olacak. ABD'deki olan ülkelere toparlanma diğer gelişmiş ülkelere yatırım yapacak göre daha kuvvetli. Ancak iş gücü Gelişmekte olan ülkeler zor piyasasındaki yapısal bozukluk dönemler geçirdi. Bu ülkelerle ilgili hala bir problem olarak duruyor. dünya hasmında oldukça olumsuz İşsizlik konusu ABD ekonomisinin bir haber akışı gördük. ABD en çok dikkat etmesi gereken Merkez Bankası'nın para konulann başında geliyor. politikalarında normale döneceğini Avrupa'da yıllardan sonra ilk defa açıklamasının ardından pek çok yüzde bir oranında artı büyümeyi gelişmekte olan ülkelerin göreceğiz. Yine de kınlgan ve piyasalarında ciddi hareketlilik ülkeden ülkeye faklılık gösteren bir gördük. Ancak son dönemde hava büyüme söz konusu. Bankacılık değişti, gelişmekte olan ülkelerle sistemi ile ilgili problemler henüz ilgili çok daha makul yorumlar var. aşılabilmiş değil. Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu gerekli tedbirleri aldı, Avrupa'daki toparlanma politikalarını yeni şartlara uydurdu, olumlu yansır Ancak gelişmiş ülkelerle Avrupa Merkez Bankası'nın kıyasladığımızda, gelişmekte olan verdiği taahhütler şu an birçok ülkelerin büyüme oranlarının sorunun üzerini örtmüş gibi onlarınkinin çok daha üstünde görünüyor. Avrupa Merkez Bankası olduğunu göreceğiz. Şirketler hem ülkeler hem de bankalar büyümek ve dinamizm istiyorsa v açısından zımni bir garanti yine gelişmekte olan ülkelere F» algısı oluşturuyor ama bunu yatırım yapmaya devam edecek. ^açıkça söylemiyor. 'Ben Avro 20 Haziran 20)4 İr Sarı 294