LİDERLİK VE GİRİŞİMCİLİĞİN ALTIN KODLARI PANELİ

Tekstil-Teknoloji 01.06.2014 359
Haber

Liderlik ve Girişimciliğin Altın Kodları Paneli Panel for the Golden Codes of Leadership and Entrepreneurship Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu. DEİK Türk-Mısır iş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfıeld ile birlikte, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu ile Çağ Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Liderlik ve Girişimciliğin Altın Kodlar" konulu panelde tecrübelerini paylaştı. Sanko Holding Honorary President, Abdülkadir Konukoğlu, and Head of DEİK TurkishEgyptian Business Councii, Zuhal Mansfield shared their experiences with the audience at the panel with the theme of "Golden Codes of Leadership and Entrepreneurship", which was organized jointiy by TOBB Adana VZomen Entrepreneurs Councii and Çağ University. Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Türkiye'de ortaklık kültürünün yeterince gelişmediğini belirterek, "Girişimcilik biraz Farklılık ister. Girişimci işi bilen bir ortakla yola çıkarlarsa başarı şansları da artar. Ancak, her nedense ortaklık kültürümüz gelişmemiş" dedi. Abdülkadir Konukoğlu, DEİK Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield ile birlikte, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu ile Çağ Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği "Liderlik ve Girişimciliğin Altın Kodlar" konulu panele katıldı. Paneli, Refleks Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Uluğtürkan yönetti. Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, TOBB Adana Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Esra Özden, öğretim üyeleri, kadın girişimciler ve öğrencilere seslenen Konukoğlu, iş yaşamının hiçbir döneminde, "ne kadar param var" diye hiç düşünmediğini, başarı ölçütünü çalışan sayısı ile ortaya koymaya özen gösterdiğini kaydetti. Hayal kurun Başarılı olmak için hayal kurulması dikkati çeken Konukoğlu, "Kurduğunuz hayaller yapılabilir olmalı. Erişilebilir, yapılabilir hayalinizi gerçekleştirdiğinizde yeni hayalinizi kurun. Merdivenleri birer birer, hazmederek çıkın. 3-4 merdiveni birden, sıçrayarak bir defa ya da iki Sanko Holding Onursal Başkan Abdülkadir Konukoğlu Sanko Holding Honorary President, Abdülkadir Konukoğk Statlng that the eulture of partnershfp is not suffidently developed in Turkey, Sanko Holding Honorary President Abdülkadir Konukoğlu said, "Entrepreneurship needs some difference. If the entrepreneur starts off with an experienced partner, their chance of success increases. However, our culture of part- nership is not adequately developed."Sanko Holding Honorary President, Abdülkadir Konukoğlu, and Head of DEİK TurkishEgyptian Business Coincil Zuhal Mansfield attended the panel with the theme of 'Golden Codes of Leadership and Entrepreneurship', which was organized jointiy by TOBB Adano Women Entrepreneurs Councii and Çağ University. The panel was managed by Mehmet Uluğtürkan, Chief Editör of Refleks Newspaper. Addressing Zeki Kıvanç, Head of Adana Chamberoflrıdustry, Esra özden, Head of Adana Women Entrepreneurs Councii, academic members, women entrepreneurs and students, Konukoğlu indicated that he never thought about how much money he had in any period of his business life, and he was attentive to evaluate the criteria of success with the number of his employees. Continue Imagining Underiining that imagining is required Jbr being succesşful, Konukoğlu said, "Your dreoms should be practicable. When you realize your practicable, feasible dream, dream of another. Climb the stairs step by step, comprehending completely. You can jump