FRANCHISE DÜNYASI

Franchise-Dunyasi 01.09.2013 317
Haber

Sezgin Mücevherat tecrübelerini diğer markalarla paylaştı. Toplantıya konuşmacı olarak katılan Gökhan İçel, Global rekabet için sürdürülebilir iş modeliyle farklılıklarından bahsederken aynı zamanda desteğin içeriği ve kullanım şartlarını katılımcılarla paylaştı. UFRAD Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın, UFRAD üyeleri başta olmak üzere birçok markamızın yurtdışına hızla açıldıklarını ve devlet desteklerinin bu büyümede büyük katkı sağladığını ifade etti. Dr. Aydın, devletten gerekli desteğin sağlanması için UFRAD olarak kuruldukları günden beri yoğun bir şekilde çalışmalarda bulunduklarını sözlerine ekledi. Yuvarlak Masa Toplantısının sonunda Başkan Dr. Mustafa Aydın Turquality yetkililerine katılımları ve bilgilendirmeleri için teşekkür plaketi verdi. Sezgin Mücevherat has shared thier experiences with the brands. Gökhan İçelvvho joined themeeting as a speaker and he has spoke about sustainable vvork model in competition and differences at the same time he mentioned about supporting contents and usage conditions. UFRAD General President Dr. Mustafa Aydın, lots of our brands has opened overseas fast particularly UFRAD 's members and government supportings was important for this grovvth. Dr. Aydın said that they are vvorking rush-hours to get government support since they have established. At the end of the Roundtable Meeting President Dr. Mustafa Aydın presented a thanks plaquet to the Turquality authorizeds for their participation and informing. FRANCHISE DÜNYASI UFRAD DERNEK HABERLERİ ASSOCIATION NEWS MW FRANCHISE DÜNYASI UFRAD DERNEK HABERLERİ ASSOCIATION NEWS İget Tflffc-Mısır İs Konseifi BajkanıZuhaLMansFreld. I FRANCHISING DERNEĞİ ~ \ ~ ^ ^ 1VKKOH FRJMCMUMa USOCIATIM Jft „ H kolay l s ürâMrıv I Sezgin Mücevherat tecrübelerini diğer markalarla paylaştı. Sezgin Mücevherat has shared thier experiences with the Toplantıya konuşmacı olarak katılan Gökhan İçel, Global reka- brands. bet için sürdürülebilir iş modeliyle farklılıklarından bahsederken Gökhan İçel who joined the meeting as a speaker and he aynı zamanda desteğin içeriği ve kullanım şartlarını katılımcılar- has spoke about sustainable vvork model in competition and la paylaştı. UFRAD Genel Başkan Dr. Mustafa Aydın, UFRAD üye- differences at the same time he mentioned about supporting leri başta olmak üzere birçok markamızın yurtdışına hızla açıldık- contents and usage conditions. UFRAD General President larını ve devlet desteklerinin bu büyümede büyük katkı sağladığı- Dr. Mustafa Aydın, lots of our brands has opened overseas nı ifade etti. Dr. Aydın, devletten gerekli desteğin sağlanması için fast particularly UFRAD 's members and government UFRAD olarak kuruldukları günden beri yoğun bir şekilde çalış- supportings was important for this grovvth. Dr. Aydın said malarda bulunduklarını sözlerine ekledi. that they are vvorking rush-hours to get government support since they have established. Yuvarlak Masa Toplantısının sonunda Başkan Dr. Mustafa Aydın At the end of the Roundtable Meeting President Dr. Mustafa Turquality yetkililerine katılımları ve bilgilendirmeleri için teşek- Aydın presented a thanks plaquet to the Turquality kür plaketi verdi. authorizeds for their participation and informing. 10 FRANCHI&E eylülseptember2013 udjflp ERNEK EYLÜL 10 n'-ıŞt 8/28/13 10:26PM