MISIRLI YETKİLİLER İLE SIKINTILI SÜREÇ MASAYA YATIRILDI

Dunya-Ek 21122013 316
Haber

Mısırlı yetkililer ile sıkıntılı lb süreç masaya yatırıldı DEİK Türk-Mısır İş Konseyi, 2 Aralık 2013 tarihinde Mir sır İstanbul Ticaret Müşaviri Mostafa Mekawy ve Mısıfi İstanbul Başkonsolosu VVafaa El Hadidy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye Türk-Mısır İş Konseyi Baş-j kanı Zuhal Mansfiekj ve İş Konseyi Koordinatörü Bahar* Kavala katıldı. Söz konusu ziyaret esnasında iki ülke i$>.I dünyasının mevcut sıkıntılı zamanları en az zararla atlatabilmesjne yönelik yapılabilecekler hususunda görüşsi alışverişinde bulunuldu. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı^ Zuhal Mansfield. Başkonsolos Wafaa El Hadidy'e Mı^ib sır'da. TÜMİAD ve İş Konseyi Karşı Kanadı Mısırlı lşa*>I damlan Derneği'nın katılımıyla T ürk yatırımcılara y öneliten düzenlenmesi planlanan istişare toplantısı ve DEİK ta^l rafından yapılması düşünülen Kuzey Afrika heyet ziyaca reti hakkında bilgi verdi. Mısır Ticaret Müşaviri Mostaf&ı Mekawy, ıkı ülke ekonomik ilişkilerinin geçen sene ileüi aşağıda yukarı aynı seviyede olduğu, Ro-Ro hattınınn araçlar için ayırdığı alanı büyütmek durumunda kaldığiog Mısır'dan Türkiye'deki fuarlara katılmak için firmaiarınıd geldiğini, ekonomik ilişkilerin önümüzdeki dönemde dem aynı şekilde devam edeceği bilgilerini aktardı. Mekawyıic seçimlerden sonra olmak kaydıyla iki ülke özel sektöfm kuruluş temsilcileri ve akademisyenleri bir araya geti^ı recek yuvarlak masa toplantıları formatında etkinlikler rin planlanmasının olumlu algı yaratılmasına büyükO katkı sağlayabileceğini belirtti. Başkonsolos Wafaa EUr» Hadidy. her türlü desteği vermeye hazır olduklarını, böyle bir toplantı ve ziyaretin çok faydalı olacağı dile getıritm lerek her türlü etkinliğin seçimlerden sonra gerçekleşiri tirilmesinın yerinde olacağını belirtti.