DÜNYAYA HÜKMEDEN LİDER KADINLAR

Turcomoney 01.12.2013 315
Haber

Kadın Gözüyle Zuhal Mansfield DEİK / Türk Mısır İş Konseyi Başkanı mansfield@turcomoney.com Dünyaya hükmeden lider kadınlar Dünyaca ünlü lider kadınlar; hayatları boyunca fark yaratmış, olağanüstü cesaretleriyle herkese örnek olacak sıradışı bir yaşam öyküsüne imza atmıştır. Asrın lider kadınları denildiğinde sanırım zihninizde hemen "siyasi lider" ile alakalı çağrışım oluşuyor. Bugünkü yazımda kadın siyasi lideri ele almak; onların hayatlarından, farklarından ve birbirleriyle ortak özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Yakın tarihimizin siyaset sahnesinde yerlerini almış, erkeklerin siyasi hegemonyasına baş kaldırmış, 'bu yarışta ben de varım' diyerek olağanüstü bir cesaret sergilemiş özel kişiliğe sahip kadınlar onlar... Kastettiğim siyasi lider kadınların, kimler olduğu veya olabileceği hakkında tahmininiz vardır eminim. DEMİR LEYDİ LAKAPLI BAŞBAKAN: MARGARET H. THATCHER Margeret Thatcher, tüccar bir baba ve terzi bir annenin iki kızından küçüğü. Babası Alfred Roberts, Margaret'in doğum yeri olan Grantham'da o dönemde Belediye Başkanıydı. Yani Margaret henüz küçük yaşta siyasetle tanışma şansına sahip olmuştu. Yıllar sonra Margaret H. Thatcher, 'Muhafazakâr Partinin en genç adayı olarak seçime katılıp (19501951) İşçi Partisinin en sağlam kalesinde seçim mücadelesi vermeye başladı. Seçim çalışmaları esnasında zengin bir iş adamıyla tanıştı ve aynı yıl evlendi. Yaşamına evlilik , annelik, kariyer ve siyaset sığdırmayı başardı. 1970-1974 yıllarında Bilim ve Eğitim Bakanı olmadan önce "vergi hukuku uzmanı' olan Thatcher, 1979 yılında Başkanı olduğu Muhafazakâr Parti yi seçimleri kazanarak iktidara taşıdı. İktidara geldiğinde devletin iktisadi yatırımlardan çekilmesi, batı dünyasında uygulanmakta olan özelleştirme, serbest pazar ekonomiye daha fazla destek ve işçi hakları gibi konular gündemi işgal etmeye başladı. O dönemlerde ekonomi sürekli vuku bulan işçi grevleriyle adeta tıkalıdır. Liberal-Muhafazakâr siyaset anlayışıyla, işçi haklarının törpülenmesiyle o dönemde ülkesinde kimsenin cesaret edemediği neoliberal ekonomi-siyasetinin uygulayıcısı oldu. Soğuk Savaş döneminde SSCB'ye karşı yaptığı eleştirisel bir konuşmasında, tavizsiz siyasi duruşuyla ve uyguladığı radikal sağ politikalarla kendisine Krasnaya Zvezda (Kızıl Yıldız) gazetesi tarafından 'Demir Leydi' lakabı takıldı ve kısa sürede bu lakap bütün dünyaya yayıldı. 80'li yıllarda uyguladığı radikal politikaları, Arjantin ile yaptığı Falkland Adaları Savaşı, uyguladığı iç ve dış siyasetteki devrimsel ve sert siyasetiyle tarihte iz bırakan Thatcher, o güne kadar Britanya siyasi sahnesine hakim olan erkeklere, adeta uygulamalı siyasetin nasıl yapılacağını öğreten isim oldu. MÜSLÜMAN ÜLKENİN İLK BAŞBAKANI: BENAZİR BUTTO Pakistan'ın Karaçi şehrinde 1953 yılında doğdu. Oxford Üniversitesinde eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine döndü. Babasının idam edilmesinden sonra 1984 yılma kadar ev hapsinde kaldı. Ev hapsi bitince Pakistan'ı terk ederek, Büyük Britanya'ya yerleşti. Oradan babasının kurduğu 'Pakistan Halk Partisinin liderliğini yaptı. Çimento fabrikatörü zengin bir iş adamıyla 1987 yılında evlendi. Benazir Butto 1988 yılında katıldığı seçimleri kazanarak müslüman bir ülkedeki ilk kadın başbakan ünvanına sahip oldu. â Kadın Gözüyle Zuhal Mansfield DEİK / Türk Mısır İş Konseyi Başkanı | mansfield@turcomoney.com Dünyaya hükmeden lider kadınlar Dünyaca ünlü lider srın lider kadınları denildiğinde Liberal-Muhafazakâr siyaset anlayışıyla, j ı i i sanırım zihninizde hemen "siyasi işçi haklarının törpülenmesiyle o dönemde Kaainiar, nayaiiari # %lider" ile alakalı çağrışım oluşuyor. ülkesinde kimsenin cesaret edemediği boyuHCa fark Bugünkü yazımda kadın siyasi lideri ele neoliberal ekonomi-siyasetinin uygulayıcısı vnmtmıc nlnânvtiictü almak; onların hayatlarından, farklarından ve oldu. Soğuk Savaş döneminde SSCB'ye karşı ? 6 birbirleriyle ortak özelliklerinden bahsetmek yaptığı eleştirisel bir konuşmasında, tavizsiz cesaretleriyle herkese istiyorum. Yakın tarihimizin siyaset siyasi duruşuyla ve uyguladığı radikal sağ Örtiek olacak sıradışı sahnesinde yerlerini almış, erkeklerin siyasi politikalarla kendisine Krasnaya Zvezda (Kızıl , . ....... hegemonyasına baş kaldırmış, 'bu yarışta Yıldız) gazetesi tarafından 'Demir Leydi' ^ Oir yaşam OyKUSUne ben de varım'diyerek olağanüstü bir cesaret lakabı takıldı ve kısa sürede bu lakap bütün İmza atmıştır. sergilemiş özel kişiliğe sahip kadınlar onlar... dünyaya yayıldı. 80'li yıllarda uyguladığı radikal j Kastettiğim siyasi lider kadınların, kimler politikaları, Arjantin ile yaptığı Falkland Adaları ; olduğu veya olabileceği hakkında tahmininiz Savaşı, uyguladığı iç ve dış siyasetteki devrimsel vardır eminim. ve sert siyasetiyle tarihte iz bırakan Thatcher, o güne kadar Britanya siyasi sahnesine hakim DEMİR LEYDİ LAKAPLI BAŞBAKAN: olan erkeklere, adeta uygulamalı siyasetin nasıl I MARGARET H. THATCHER yapılacağım öğreten isim oldu. I Margeret Thatcher, tüccar bir baba ve terzi bir annenin iki kızından küçüğü. Babası Alfred Roberts, Margaret'in doğum yeri olan Grantham'da o dönemde Belediye Başkanıydı. Yani Margaret henüz küçük yaşta siyasetle tanışma şansına sahip olmuştu. Yıllar sonra w I • Margaret H. Thatcher, 'Muhafazakâr Partinin \ " r / en genç adayı olarak seçime katılıp (1950- ^ A 1951) İşçi Partisinin en sağlam kalesinde seçim mücadelesi vermeye başladı. Seçim I çalışmaları esnasında zengin bir iş adamıyla MÜSLÜMAN ÜLKENİN İLK â tanıştı ve aynı yıl evlendi. Yaşamına evlilik , BAŞBAKANI: BENAZİR BUTTO annelik, kariyer ve siyaset sığdırmayı başardı. Pakistan'ın Karaçi şehrinde 1953 yılında 1970-1974 yıllarında Bilim ve Eğitim Bakanı doğdu. Oxford Üniversitesinde eğitimini olmadan önce "vergi hukuku uzmanı' olan tamamladıktan sonra ülkesine döndü. Thatcher, 1979 yılında Başkanı olduğu Babasının idam edilmesinden sonra 1984 Muhafazakâr Parti yi seçimleri kazanarak yılma kadar ev hapsinde kaldı. Ev hapsi iktidara taşıdı. bitince Pakistan'ı terk ederek, Büyük İktidara geldiğinde devletin iktisadi Britanya'ya yerleşti. Oradan babasının yatırımlardan çekilmesi, batı dünyasında kurduğu 'Pakistan Halk Partisinin liderliğini uygulanmakta olan özelleştirme, serbest pazar yaptı. Çimento fabrikatörü zengin bir iş ekonomiye daha fazla destek ve işçi hakları adamıyla 1987 yılında evlendi. Benazir Butto gibi konular gündemi işgal etmeye başladı. O 1988 yılında katıldığı seçimleri kazanarak dönemlerde ekonomi sürekli vuku bulan işçi müslüman bir ülkedeki ilk kadın başbakan grevleriyle adeta tıkalıdır. ünvanına sahip oldu. 72 I ARALIK 2013 I TURCOMONEY-CDM