ÖNCE YETKİNLİK VE SAYGINLIK SONRA PARA

UND-nin-Sesi 01.11.2013 313
Haber

Mısır Ticaretinde Güvenlik İçin Endişelenmeye Gerek Yok Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Mısır'da 260 Türk firmasının faaliyet gösterdiğini ve 60 firmanın da 2 milyar dolarlık yatırımı bulunduğunu söylüyor. Mansfield, Mısır'da güvenlik açısından bir sorun olmadığını ve ihracatçıların bu bağlamda rahat hareket etmeleri gerektiğinin de altını çiziyor. Mısır'ın, tarihsel olarak doğu ile batının kültürel ve ekonomik alış verişinin merkezi olduğunu ve Afrika'ya ulaşan binlerce yıllık tarihi ticaret yollarının Mısır'dan geçtiğini söyleyen Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield Mısır'ın bu anlamda Türk iş dünyasının Afrika pazarına açılım için önemli bir kapı olarak görülmesi gerektiğini kaydediyor. Mansfield, "Nitekim yapılan projeksiyonlarda Afrika'nın piyasa büyüklüğünün, tüketim malları, doğal kaynaklar, tarım ve altyapı hesaplandığında önümüzdeki 20 yılda 2,6 trilyon dolara ulaşacağı hesaplanmaktadır. Mısırlı tüccarlar diğer Afrika ülkelerinde de çok aktiftir. Bu bakımdan Mısır, yalnızca ikili ilişkiler değil Afrika'ya olan ihracatımız açısından da önemli bir destinasyondur" diyor, iki ülke arasındaki ticaret hacminin ilk dokuz ay verilerine göre 3.7 milyar dolara ulaştığını belirten Zuhal Mansfield, Türkiye İhracatının aynı dönemde 2.4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söylüyor. Geçen yılın ayı döneminde bu rakamın 2.7 milyar olarak gerçekleştiğini ve çok büyük bir düşüş yaşanmadığının altını çizen Mansfield, "Mısır, köklü kurumlara sahip güçlü bir ülke. İkili ekonomik ilişkilerimiz de çok sağlam temellere dayanıyor. Ekonomik ilişkilerimizin önümüzdeki birkaç yılda dalgalı bir seyir izleyebileceğine, ancak toplamda artış trendini süreceğine inanıyorum" diyor. "Mısır ihracatçılarımız için Afrika'da vazgeçilmez bir pazar, öyle olmaya da devam edecektir. Siyasi İstikrarı yakaladığı an her şey eskisinden daha iyi olacaktır. Bizim arzumuz en sağlıklı kararın biran evvel çıkması ve bir an evvel taşların yerine oturması" diyen Mansfield en kısa zamanda kararların neticeye varması gerektiğinin de altını özenle çiziyor. Ro-Ro'ya ilk başından beri destek veriyoruz Mısır'la olan Ro-Ro taşımalarında U.N.Ro-Ro'nun büyük gayret gösterdiğini ve iki ülke arasında bu tip çalışmaların önemli olduğunu ifade eden Mansfield, "Ro-Ro hattı İş konseyimizin başlangıcından bu yana büyük destek verdiği bir proje. Bu hat aslında Nisan 201 2'de başladı. Bugün U.N. Ro-Ro sorunsuz bir şekilde sürdürüyor. Önümüzdeki dönemde yeni firmalar da katılabilir. Bu hattın yalnızca Mısır'la ekonomik ilişkilerimize değil önümüzdeki dönemde tüm bölge ile ticaretimize büyük katkısı olacağına İnanıyoruz. Türkiye Doğu Akdeniz'deki stratejik üstünlüğünü, lojistik üstünlüğüyle taçlandıracaktır" diyor. Mısır taşımalarında güvenlik sorunu yok Mansfield, Mısır ile ilgili olarak bu bölgenin güvenli olduğuna İşaret ederek ihracatçılarımızın bu bölge ile İlgili olarak korkmamaları gerektiğini söylüyor. Mısır İle Türkiye'nin benzerliğine dikkat çeken ve buna İki ülkenin stratejik ve lojistik önemini örnek olarak gösteren Mansfield, Süveyş Kanalı ile Mısır'ın da Türkiye gibi iki kıtayı birbirine bağladığını belirtiyor. Mansfield Türkiye-Mısır arasındaki ticaretin devam ettiğini aktarıyor. Daha önce yaşanan sıkıntıların limandan kaynaklandığının da üzerinde duran Mansfield, Mısır İle ilgili ticaret kapsamında şu bilgileri veriyor: "Bizonlara İşlenmiş petrol yan ürünü satıyoruz, demir-çelik, gıda ürünleri, tekstil yan maddesi gönderiyoruz. Tekstil makinesi ve sanayide kullandıkları küçük makineler satıyoruz. Benzeri şeyler de alıyoruz. Mısır'do üretilen birçok şeyin yüzde 70 hammaddesi ya da yan maddesi bizden gidiyor. Dolayısıyla Mısır'la birbirimizi tamamlayıcı iki ülkeyiz. Bu önemli ayrıntıyı Mısır iş dünyasına doğru bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Eylül sonunda Mısır'a gidip, eş başkanımla birlikte 2014'ün plan programını yapmamız gerekecek." Mısır'ın da ülkemize yönelik ciddi yatırımları olduğunu aktaran Mansfield, "Biz gümrük birliği anlaşmasından dolayı her ülkeyle tek tek serbest ticaret anlaşması yapmak zorunda olan bir ülkeyiz. Mısır'ın İse çevre ülkelerle yaptığı serbest ticaret anlaşmaları var. COMESA, QİZ, EFTA, gibi antlaşmalar İçinde. Bu otomatikman 60'dan fazla ülkeyi kapsıyor daha rahat ticaret yapıyorlar" diyor. Mısır'da enerji ve İşçilik maliyetinin düşük olduğunu İfade eden Mansfield, "Bizim burada 3 liraya ürettiğimiz malı orada 50 kuruşa üretebiliyorsunuz. Mısır'ın çevre ülkelerle olan STA ve buna benzer daha 50 neden sayabilirim" diyor. Mısır'da fabrikasını kapatıp geri dönen girişimci olmadığının altını çizen Mansfield, Mısır ya da Kuzey Afrika'daki gelişmeler karşısında iş insanlarımızın küsüp küsmediği sorusunun kendilerine sıkça sorulduğunu hatırlatarak, "Ticarette küslük olmaz, ayrıca Afrika'da 2015 de, 2.7 trilyon dolarlık bir ekonomi söz konusu buraları çok İyi değerlendirmemiz gerekiyor. 2050'de Afrika nüfusu 2,5 milyar perakende pazarı Hindistan, Rusya'dan büyük olacak. Elimizi çabuk tutmalıyız" vurgusunda bulunuyor.