MISIR' daki Türk Yatırımları Beklemede

Istiklal-Gazetesi 18082013 295
Haber
Mısır'daki Türk yatırımları beklemede Mısır'da iç karışıklığın artması bölgede 2 milyar dolar civannda yatının otan 250 Tıirit şirketi tedirgin etti. Eroğlu, bölgedeki üretiminin birjcısmtnı Türkiye'ye kaydırma karan aldı. Ülker de Hi Food'tfa üretimi durdurdu. Mısır'da iç kanşıklığın artması bu ülke ile ticaret yapan Türk şirketlerin tedirginliğini daha da artırdı. İç savaşın başlama riski nedeni ile olağanüstü hal ilen edilen ve sokağa çıkma yasağı konan Mısır'da üretim yapan bazı şirketler üretiminin bir kısmını Türkiye'ye kaydırma hazırlığında. Söz konusu şirketlerden Eroğlu Holding, şu an için sıkıntı olmadığını ama karışıklığın artması durumunda kendi markalan için yapılan üretimi Aksaray'daki üretim tesislerine kaydırabileceklerini açıkladı. 13'te