Mısır'daki Karışıklık Türk Şirketlerini Etkilemedi

Zaman-Avrupa 16.07.2013 287
Haber
 
Mısır'daki karışıklık Türk şirketleri etkilemedi İç karışıklığın yaşandığı, olayların durulmadıgı Mısır'da iş yapan Türk işadamlarının da özellikle tekstil alanında büyük yatırımları bulunuyor. Olayların kendi fabrikalarındaki işi aksatmadığını belirten Türk yatırımcılar, sadece limanlarda yaşanan sevkiyat probleminden söz ediyor. ARİF BAYRAKTAR İSTANBUL VI Mısır ve Suriye'de iç karımI şıklıklar bir türlü bitmiyor. Suriye'de iki yılı aşkın süredir devam eden iç savaş nedeniyle transit karayolu Türk tırlarına kapanmıştı. Bu sebeple Mısır'a ve etrafına Mersin limanı üzerinden gemi ile gitmeye başlayan Türk tırlan şimdi de Mısır'daki karışıklıklar nedeniyle yeni yollar arıyor. Ekonomi Bakanlığı'nın kurduğu Mısır Tertip Masası ile geçici çözümlere ulaşılırken Mısır'da yatırımı bulunan Türk şirketleri, hükümete yapılan askeri müdahalenin bu ülkedeki kendi fabrikalarına bir etkisi bulunmadığım söylüyor. Mısır'ın en büyük Türk yatırımcısı Eroğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroglu 5 bin işçilerinin hepsinin işine sadık olduğunu söylerken, ülkede 3 fabrikası bulunan LC VVaikiki Genel Koordinatörü İsmail Hakkı Kısacık, 1.700 çalışanla üretime aksama olmadan devam ettiklerini kaydetti. 5 senedir Mısır'da üretimi bulunan Küçiıkçalık AŞ'nin sahibi Yaşar Küçükçalık, 1.500 çalışanla yeni projeleri konuştuklannı ifade ederken, Mısır'da inşaat halinde fabrikaları bulunan Elvan Şirketler Grubu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, yıl sonunda üretime başlama planlannın değişmediğini açıkladı. Bu plan ve programlar çerçevesinde geçen yıl 5,2 milyar dolar olan iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin bu sene sonunda 7 milyar dolan yakalayacağını belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Tlırk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, siyasi sıkıntının ülkelerin ekonomisine yansımayacağını ifade etti. Türkiye'nin Mısır'daki doğrudan yatırım tutarı 2 milyar dolann üzerinde. 260 Türk şirketi bizatihi üretim, pazarlama ve satış yaptığı Mısır'da 62 bin Mısırlıyı istihdam ediyor. 5 bin Türk'ün üst ve alt seviyede olmak üzere bu şirketlerde çalıştığını vurgulayan İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, "'Mısır'da kime dokunursan dokun, birkaç kelime Türkçe söyleyecektir. Çünkü tarihimiz derin. Ticari olarak da 20 yılı aşkın süredir ilişkimiz var." dodi. Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield'a göre Mısır'da olası bir iç savaş sadece bu ülkeyi değil Akdeniz'i de ciddi şekilde etkiler. Şu an için bir iç savaş ihtimali bulunmadığını vurgulayan Mansfield, "Mısır kendi başına bir ülke ama aynı zamanda bir ülkeler grubunun da temsilcisi. Duruşu, siyasi yapısı aynı zamanda Kuzey Afrika'yı ve Arap coğrafyasını etkiliyor. Bu sebeple dışandan para yardımı akıyor. Kuzey Afrika ile Arap yanmadası arasında bir dengedir. Burada iç savaşın destekleneceğini kat'iyen düşünmüyorum. Kutuplaşma var ama durulacaktır. Mısır, ortak asgari müştereği bulmak zorunda. İç savaşın düşüncesi bile hoş değil. 6 biıı yıllık siyasi kültüre sahip bir ülkeden bahsediyoruz, ideolojik kutuplaşmalar olabilir ama tek arzumuz dengeye çabuk oturması." diye konuştu. Mısır'a ulaşan bir gemide Türk tır şoförlerinin caıı güvenliği riski sebebiyle gemiden inmemesi ihracatın düğümlenmesine sebep olmuştu. Alternatif bir güzergah üzerinde çalıştıklannı kaydeden DEİK Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, "Tırlanmız gemilerle Süveyş kanalı üzerinden Arap coğrafyası, Asya ve Afrika'ya ulaşabilir. Bunun üzerinde çalışılıyor." dedi. Mısır'da en büyük işveren konumunda bulunan Türk grişimcilerin özellikle tekstil sektöründe yatırımları bulunuyor. FOTOĞRAF: ZAMAN 5 bin işçimiz var Olumsuzluk yok Olaylar geçici Yatırım yapacağız fil Mısır'ın en büyük Türk yatırımcısı Eroglu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Eroglu, 200'ü Türk 5 bin çalışan ile 2 fabrikada üretime devam ettiklerini, bir aksama yaşamadıklarını söyledi. Eroğlu, "Mısırlı çalışanlar fabrikaya islerini aksatmadan geliyor." dedi. Olaylar sebebiyle limanda sıkıntılar oluştuğunu ancak kendi fabrikalan limana uzak olmadığı için bu problemleri astıklarını kaydeden Eroğlu, "Temerıimiz Mısır'da bir iç savaşın çıkmaması ve bir an önce seçime gidilerek demokrasinin devam etmesi." diye konuştu. Mısır'da 3 üretim fabrikası bulunan LC VVaikiki'nin de içinde âi bulunduğu Taha ¦ Holding Genel Koordinatörü İsmail Hakkı Kısacık, yaşanan darbeden etkilenmediklerini söyledi. Mısır'daki sadece 3 fabrikada 30'u Türk, 1.700 kişinin çalıştığını belirten Kısacık, "Biraz nakliye ile ilgili sıkıntılar oldu. Ro-Ro'lann limana yanaşmaması ile ilgiliydi." dedi. Port Said limanından yükleme yaptıklarını anlatan Kısacık, Dimyat'a giden RoRo'larda sıkıntı yaşandığını kaydetti. Kısacık, "Biz Mısır'da tam kadro çalışıyoruz." dedi. 5 senedir Mısır'da üretimde bulunan Küçükçalık AŞ'nin sahibi Yasar Küçükçalık, Mısır'da şu anda problem yaşamadıklarını belirtti. Ülkeye 80 milyon dolar yatırdıklannı ve şu an bir fabrikada 1.500 kişivi istihdam ettiklerini ifade eden Küçükçalık, " Bunların sadece 16'sı Türk, gerisi Mısırlı. Tam kapasite çalışmamızı sürdürüyoruz." dedi. Bu olayların geçici olacağını düşündüklerini kaydeden Küçükçalık," Son dönemde ülkede benzin sıkıntısı, enerji ile ilgili sıkıntılar vardı. Kuyruklar oluşuyordu. Bizi kaygılandırdı. Ama üretimimiz aksamadı." diye konuştu. Türkiye'de her yıl yüzde 30 büyüyen çikolata ve şekerle, rne üreticisi Elvan ( Şirketler Grubu, Mısır' da da üretim fabrikalan kurmak için inşaat çalışma lannı sürdürüyor. Yaşanan olumsuz gelişmelerin şirketin hedeflerinde bir aksamaya sebep olmadığını ifade eden Elvan Şirketler Gnıbu Başkanı Hidayet Kadiroğlu, "İnşaat 3 aya bitecek. Makinelerin siparişini verdik. Yıisonıında üretime başlamış olacağız. Biz orayı gümrüksüz ticaret yapabileceğimiz yer olarak görüyoruz. Bu sebeple hiçbir revizeye gitmedik. Olayların durulması ve istikrar tek temennimiz,." dedi.