Gaziantep'te Kuzey Afrika tanıtıldı

Dunya-Ozel-Ek 21.06.2013 259
Haber

Türkiye-Afrika Odası, DEİK Türk-Afrika İş Konseyleri ve Gaziantep Ticaret Odası İşbirliği ile 22 Mayıs 2013 tarihinde, Gaziantep'te Kuzey Afrika Tanıtım Günü Semineri düzenlendi. Toplantıya DEİICi temsilen Türk-Afrika İş Konseyleri Kuzey Afrika'dan sorumlu Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Türkiye-Afrika Odası Koordinatörü Shihab Adam ve DEİK Kurumsal İletişim Koordinatörü Berivan Bilan katıldı. Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rıdvan Köksüzer açılış konuşmasında Gaziantep'in ihracat artış hızının Türkiye'nin artış hızının iki katından fazla olduğunu söyledi. Köksüzer, Gaziantep'in Nisan 2013 dönemi içerisinde bir önceki yıla göre yüzde 12 artış sağladığını belirtti. Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkam Ali Yener İse Gaziantep'in Türkiye'nin ilk beşi içerisinde bulunan bir şehir olduğunu, Gaziantep Ticaret Odası olarak işadamlannı desteklemeye her zaman hazır olduklannı belirtti. Açüış konuşmalan ardından Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Kuzey Afrika ülkelerinin ekonomileri ve pazarları hakkında bilgi verdikten sonra Mısır ülke sunumunu gerçekleştirdi.