TÜRKİYE-MISIR TİCARETTE DE KARDEŞ

Belde 14-05-2013 238
Haber

 

Mısır'daki çeşitli projelerin tanıtıldığı 14. Türk-Mısır Iş Konseyi Ortak Toplaıılısı'nda konuşan Türk-Mısır Iş Konseyi Eşbaşkanı Adil El-Lamei. Türk iş dünyasına Mısır'da vatınm çağnsı yaparak, "Kardeş ülke Türkiye'deki iş adamlanyla çalışmaktan memnunuz" dedi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nuıı (DEİK) ev sahipliğinde, istanbul'da düzenlenen ortak toplantı. Mısırlı ve Türk işadamlarının yanı sıra devlet yetkililerinin katılımıyla başladı. Süveyş Kanalı Lojistik Bölgesi, Mısır Sınai Kalkınma Projesi ve Turizm Kalkınma Projesi'niıı tanıtımının yapıldığı toplantıda. Mısır'daki çeşitli iş fırsatları da değerlendirildi. Toplantının ilk oturumunda konuşan TürkMısır İş Konseyi Eşbaşkaıu Adil El-Lamei, Türk iş dünyasına Mısır'da yatınm yapmaları için çağnda bulunarak. "Kardeş ülke Türkiye'deki işadamlanvla çalışmaktan memnunuz. Türk-Mısır iş dünyasının el ele verip bu sahada örnek bir işbirliği sergilemesini ümit ediyoruz" diye konuştu. Karşılıklı olarak Mısır ve Türkiye'deki iş fırsatlarını araştırmak, iş dünyasını bir araya getinnek ve bilgi alışverişinde bulunmak için bu ortak toplantıyı düzenlediklerini kaydeden Lauıei. gelecekte Türk-Mısır iş dünyasının el ele verip bu sahada önıek bir işbirliği sergilemesini ümit «atiklerini belirtti. Lamei. Mısır hükümetinin Türk yatınmcılara gereken kolayIıklan sunmaya devam edeceğini dile getirerek, kardeş ülke olarak nitelendirdiği Türkiye'den gelen yatınmcılara öncelik verildiğini söyledi. Toplantıyı yöneten Türk-Mısır Iş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfıeld. 100 milyar dolarlık Süveyş Kanalı projesinin 10 ila 15 yıl arasında tamamlanmasının beklendiğini ve pıx>jelerin tanıtımının ilk kez istanbul'da yapıldığını hatırlatarak. "Gönül bağlanyla bağlı olduğumuz bu ülkede yatuım yapmak için yapmanız gereken tek şey ilıaleye ginnek" ifadesini kullandı. Mısır Ulaştırma Bakanlığı Danışmanı Dr. Velid Abdulgaffar. katılımcılara projeyle ilgili yaptığı sunumda. Süveyş Kanalı açıldığı günden bu yana çok sayıda proje uygulandığını vurgulayarak. hükümet destekli bu son proje ile bü" geçiş koridoru olan kanalın bütün taraflar için faydalı olmasını arzu ettiklerini dile getirdi. Mısır'ın coğrafi konumunun Afrika'ya giriş kapısı olarak algılanması gerektiğini belüten Abdulgaffar. şöyle devanı etti: "Batı ve Doğru arasında deniz ulaştmı deyince akla ilk önce düııya ticaretinin yüzde 10'una ev sahipliği yapan Süveyş Kanalı geliyor. Yeni projelerle önümüzdeki dönemde denizcilik taşıması ve turizmin gelişmesini hedefliyoruz. Süveyş Kanalı Lojistik Bölgesi Projesi dünya ekonomisine de katkıda bulunacak. Mısır'da 15 milyar dolardan fazla yatınm yapan Türk işadamlannm bölgedeki fırsatlardan daha fazla yararlanması gerekiyor, birlikle büyük projelere imza atabiliriz." Projeyle ilgili ilk bilgileri 30 Nisan'da verdiklerini hatırlatan Abdulgaffar. 1 Eylül'de ilk aşamaya yönelik kontrat imzalanacağını ifade ederek. yatınmcılara sunulacak kolaylıklarla ilgili şuıılan söyledi: "Yabancı yatırımcı şirketler bakanlık bakanlık gezmeyecek, bütün sorunlara bağımsız bir kurum olan kanal idaresi tarafından çözüm bulunacak. İş dünyasını, 2030'a kadar adım adım uygulanacak projelerden sürekli haberdar edeceğiz. Poıt Said Limanı'nın doğusunda ve Süveyş Kanalı'nm kuzey ve batı bölgelerinde geniş arsalar tahsis edildi. Bölgede tamamen yeni bir bakış açısıyla yenilenen 420 bin metrekare lojistik alanın, turistik ve tarihi bölgelere ulaşımı da kolaylaştırılacak." Türk ve Mısırlı yatınmcılara çağnda bulunan Dr. Abdulgaffar. şöyle devam etti: "Gelin Mısırlı kardeşlerimizle omuz omuza çaltşın. Arap ve Türk yatınmcılar bu projede liste başında yer alsın, fiyatlardan birlikte yararlanalım. Mısırlı iş adamlarına da sesleniyorum, çekingen davranmayla Bu proje, geliri garanti olan büyük bir proje. Kar garanti diyorum, zarar ihtimali yok. Mısır ekonomisinin dalıa da güçlendiği önümüzdeki yıllarda bugün yaptığınız yatırımlar kat be kaı değer kazanacak." Süveyş Kanalı Otoritesi Müdür Yardımcısı Cemal Şila da projeye ilişkin teknik bilgiler verdi. Kanalın Cidde. Tokyo. Rotterdam gibi güzergahlarda denizyolunu yaklaşık yüzde42 oranında kısalttığım belirten Şita. Süveyş Kanalı lojistik Projesi'ııin uygulanmasının ekonomiye büyük katkı sağlayacağını söyledi.(AA)