Bilecik ' in tarihi mirası herkesi kıskandıracak bir noktadır

Eskisehir-Anadolu 292013 165
Haber

Bilecik ' in tarihi mirası Yağa , belediye tarafından düzenlenen " Marka Değerleriyle Bilecik " konulu panelde , Bilecik ' in , Türkiye ' nin önemli bir noktasında olmasına rağmen coğrafi konumu ve tarihi misyonu itibariyle şimdiye kadar kendisine ait özellikleri kullanarak kentlerin yarıştığı dünyada hak ettiği yere ulaşamadığım savundu . Kentin hak ettiği yeri alacağına inandığım belirten Yağcı , söyle devam etti : " Şehircilik kriterleri noktasında unumuz , sekerimiz ve yağımız var . Ocak basma geçip bunu kıvamında , ayannda karıştırarak istenilen ölçüde ve lezzette helvayı yapma görevi bize düşüyor . Tarihte bu kadar önemli bir misyonu yüklenen ilimize , günümüzde ve gelecekte tarihi misyonuna uygun vizyon yükleme sorumluluğu , atalarımızın torunları olarak bize aittir . Bilecik , tarihi mirası herkesi kıskandıracak noktada bir şehirdir . Marka oluşturmak ve bu markalarla birlikte şehri bütünüyle tanıtmak çok önemlidir . Markalaşma noktasında belediyeciliğin temeli imar çalışmalarıdır . Şehrin yaşanabilir bir şehir olması , marka şehir olması noktasında bu çalışmaların yapılması çok önemlidir . Şehrin en önemli yapılacak yatırım alanlarından biri sosyal , kültürel ve turizm üe tamtım noktasında yapılacak yatırımlardır . Bu tamtımı da gerçekleştirmek için marka değerleri oluşturmak önemlidir . Yaptığımız hiçbir isi önemsememek haksızlık olur . Her iş son derece önemli ve her işe bir hedef koyup , bir amaç belirleyip bu amaca yönelik olarak hareket etmek çok önemli ve değerlidir . " Vali Yardımcısı Hasan Kayhan da sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenerek , istihdamın artırılması ve bölgesel gelişmede turizmin öncü bir sektör konumuna ulaştınlmasmı vizyon olarak ortaya koyduklarım anlattı . İlin , tarihi misyonu bakmamdan büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Kayhan , " Büecik ' te turizmin gelişmesi için altyapı hizmetlerinin mutlak surette tamamlanması gerekiyor . Zengin kültürel ve doğal değerlerimiz markalaştınlarak turistler için bir çekim noktası haline getirilmesi önem arz etmektedir " diye konuştu . Panele , MHP Bilecik Milletvekili Bahattin Şeker , Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Yaşar , Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof . Dr . Azmi Özcan , İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Hüseyin Çelik , İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halis Nalbant , Bilim , Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Bayram Kaya , Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Hakkı Aynur , Bilecik Sanayi ve İşadamları Derneği ( BİSİAD ) Başkanı Yusuf Subaşı , Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB ) Kadın Girişimciler İl Kurulu Başkam Zuhal Mansfield , Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı ( BEBKA ) Bilecik Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Adem Bölükbaşı , ilçe kaymakamları , ilçe belediye başkanlan , daire amirleriyle siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı . ( AA ) herkesi kıskandıracak bir noktadadır Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı , " Bilecik , tarihi mirası herkesi kıskandıracak noktada bir şehirdir . Marka oluşturmak ve bu markalarla birlikte şehri bütünüyle tanıtmak çok önemlidir " dedi .