YAPTIK AMA BU DEVRİM OLMAMIŞ

Bloomberg-Businessweek-Turkiye 1222012 154
Haber

2 Aralık - 8 Aralık 2012 Mısır ' da - Bir TürlüDemokratikleşememenin Kısa Tarihi 1923 ile 1952 yıllan arasındaki 30 yıllık süreçte parlamenter sistem kurularak güçler dengesi ve aynmı ilkesi benimsendi . Demokrasiye doğru bir adım atılmışken . Hür Subayiar ' ın gerçekleştirdiği darbe ile mehter takanı misali iki adım geri gidildi . 1952 darbesini Müslüman Kardeşler ile işbirügi içinde gerçekleştiren rejim ile lslami hareketin yollan darbeden kısa bir süre sonra ayrıldı . Müslüman Kardeşler ile siyasi rekabet içine girmek istemeyen rejim , hareketi önce tamamen yasakladı , ardından yalnızca toplumsal ve kültürel alanda var olmasına göz yumdu . 1960 ' lara baskıa ve otoriter Nasır yönetimi hakim olurken , 1970 ' lerde Enver Sedat ' ın kısıtlı reformlan ve 1976 ' daki çok partili siyasi hayata geçiş ile demokrasinin sözlük anlamı yeniden hatırlandı . Lakin yine kısa süreliğine . Zira ' çok partili sistem ' ile kastedilenin Ulusal Demokratik Parti ' nin mutlak iktidarında , rejime sadık , sağdan ve soldan birer parti kurulması anlamına geldiği sonradan anlaşıldı . 1981 yılında iktidara geldikten hemen sonra Sedat döneminde tutuklanan çok sayıda muhalifi serbest bırakan Mübarek ' in otuz yıl sonra iktidara bir diktatör olarak veda edeceğine kim inanırdı ki ? Sonraki yıllar boyunca koruduğu mutlak hakimiyet ne yazık ki toplumsal muhalefetin sesini kesmeye yetmedi . 1995 seçimleri sonrasında mecliste birkaç sandalye kazanan Müslüman Kardeşler ' in 54 üyesinin askeri yargılamayla hapis cezasına çarptınlmasımn yarattığı siyasi travma muhalefetin desibelini daha da yükseltti . Ve 2012 Time dergisine verdiği röportajda , " Müslüman Kardeşler kesinlikle demokratik bir harekettir " diyen Mursi ' nin Mısırlılar ile aynı sözlüğü kullanmadığı ortaya çıka . Zira herkesin demokrasiden anladığı birbirinden farklı ! ile İslamcı ortaklarının ağırlıkta olduğu kurucu meclis yeni anayasa taslağını 29 Kasım ' da ( Perşembe ) onayladı . Anayasa Mahkemesi ' nin kurucu meclisi dağıtıp dağıtmama konusundaki kararını 2 Aralık ( Pazar ) günü vereceğini açıklamasının ardından meclisteki yeni anayasa taslağı hazırlama süreci hızlandı . Lakin Mısır ' ın geleceği gibi ağır bir sorumluluğu alan meclisin başı , hakkında açılan 43 ayrı dava ile dertte . Ağırlığın İslami kanatta olduğu meclis , liberalleri tatmin etmiyor . Anlaşılan Anayasa Mahkemesi ' ni de ! Zira Anayasa Mahkemesi geçen ay , " mahkemelerin yetkisini kısıtladığı ve yargı işlerine müdahale edildiği " gerekçesiyle ilk anayasa taslağını iptal etti . Mursi ' nin tartışmalı kararları sonrasında Anayasa Mahkemesi ' nin , meclisi dağıtıp dağıtmayacağına 2 Aralık ' ta karar vereceğini açıklamasının ardından feshedilme korkusu saran meclis hemen Şüyük bir halk hareketine liderlik yaparak veya halk kahramanı olarak da diktatör olabilirsirilz . Ağaçtaki kediyi kurtarmak kahramanlıktan sayılmıyor tabi ki ! World of War Craft oynayan nesil daha yarancı olmalı . Fakat ne yazık İd bu yöntemin bir garantisi yok . Belki şansınızı Kuzey Afrika ' da denemelisiniz . WT7 " ~ y Tüm seçenekler tükendiyse , her vatandaş gibi ' adalete güvenerek " anayasa ve demokratik yollan zoryV layabilirsiniz . Mevcut boşluklara sıkışarak yer yerde sızarak ' kendim için bir şey istiyorsam ' söylemleri ile diktatörlüğünüzü kabul ettirebilirsiniz . En iyi seçenek ise Mısır ' da henüz gerçekleşmedi : Olmamak ! " tktiyİ ^ S * dar hırsı insanın ruhunu zehirledi , nefret duvarian ördü . Hızı keşfettik ama yerimizde sayıyoruz " der Chariie Chaplin ' Büyük Diktatör ' adlı filminde : " Çokdüşünüpaz hissediyoruz . Makineden çok insanlığa ihtiyacımız var . Aksi takdirde şiddet galip gelecek ve hayat yok olacak . " toplandı ve zamana karşı yarış başladı . Liberaller , solcular ve Hristiyanların boykot ettiği meclisin ilk adımı , önceki anayasanın da temel maddelerinden olan ' Şeriat ilkeleri yasaların kaynağıdır ' maddesini bir kez daha onaylamak oldu . Yangından mal kaçırırcasına aceleye gelen bir anayasa ile Mısır gerçek mutluluğu / demokrasiyi bulabilir mi ? " Mursi iktidarı asker ile paylaşmaktan yana . Mübarek ' ten bir farkı yok " diyor Öztürkler . Ülkede siyasi istikrarsızlık yine ihtimaller dahiline girerken , son olaylarla yeniden dibi gören borsa piyasalarda endişe yaratıyor . Yükselen turizm gelirlerine işaret eden DEİK TürkMısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield ise ülke geleceği ile ilgili umutlu konuşuyor : " Mısır kendine özgü dinamikleri olan bir ülke . Dışarıdan okunması kolay değil bu yüzden . Ancak Mısır ' da siyasette ne olursa olsun ekonominin işleyişi durmaz . Zaten baktığınızda işleyişte de bir değişiklik yok . " Mansfield haklı , Mısır ' da değişiklik yok ! Nasıl Diktatör Olunur ? _ _ En yaygın metot , ' babadan oğula ' şeklinde olan . Başka babalar ev bırakırken , sizinki bir ülke bırakıyorsa o zaten en ' kral ' babadır . Ülke babanızın malı sayıldığından koltuğu kolay kolay kaptırmazsınız . Bakınız : Beşar Esad . Koltukta gözlükleriyle gazetesini okumaya çalışan babanızdan umudu kestiyseniz diktatör olmanın başka yollan da var .