TÜRK İŞ KADINLARI Güney Afrika ' ya açılıyor

Gozlem 01.09.2012 147
Haber

TÜRK IŞ KADINLARI Güney Afrika ' ya açılıyor Türk iş kadınları , " Türk Kadınının Dünyaya Açılım Projesi " kapsamında Mısır ve Hindistan programından sonra 610 Aralık 2012 tarihleri arasında Güney AfrikaJohannesburg ' a bir iş gezisi düzenleyecek . TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri , 6 - İÜ Aralık 2012 tarihlerinde , Güney Afrika ' ya gidiyor . Kalabalık bir heyetle gerçekleştirilecek iş gezisinde ; kadın girişimcilerin dış dünyaya açılması teşvik edilerek , ekonomik işbirliği olanakları hakkında bilgilendirilmesi ve gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri çerçevesinde hedef sektörler doğrultusunda işbirliği kurulması amaçlanıyor . İş kadınları , TürkMısır İş Konseyi Başkanı ve TOBB Bilecik Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zuhal Mansfıeld ' in koordinatörlüğünde ; 610 Aralık 2012 tarihleri arasında Güney AfrikaJohannesburg ' a gidecek . Gezi kapsamında , Johanesburg ' da yapılacak olan , B2B Sektörel İş Görüşmelerinin başarılı iş bağlantıları ile ülke ekonomisine katkıda bulunulması için çalışmalar yürütülecek . Organizasyonun Koordinatörü Zuhal Mansfield , programın Türk iş kadınlarına yeni iş fırsatları yaratacağına değinerek , " Dünyadaki önemli pazarlara iş kadınlarımızla gerçekleştireceğnniz iş seyahatlerimiz ve sektörel iş görüşmelerle , uluslararası boyutlarda çok sayıda kadın girişimci ve sanayici ile bir araya geleceğiz " dedi . Mansfield sözlerini şöyle sürdürdü : " Organizasyonun amacı Türkiye ile Güney Afrika arasında ki ticaret fırsatlarının yaratılması ve kültürel paylaşımların gelişimi için bir köprü kurulmasıdır . Türkiye ile Güney Afrika arasındaki dış ticaret hacmi 1991 ila 2000 yıllan arasında 200275 milyar ABD Dolan seviyesinde gerçekleşirken , 2002 yılından itibaren bu ülke ile ticaret hacmimizde aıtış kaydedilmeye başlanmıştır . Güney Afrika Cumhuriyeti , Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından 2003 yılında uygulamaya konulan Afrika Ülkeleri ile Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejisi kapsamında , sahra altı Afrika ülkeleri pazanna giriş için öncelikli ülke olarak belirlenmiştir . Bu çerçevede , 2003 yılından itibaren iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi önemli bir artış trendine girmiştir . 2002 yılında 298 , 6 milyon ABD Dolan olan dış ticaret hacmimiz 2008 yılında 2 , 74 milyar ABD Dolanna yükselmiştir . 2008 yılı itibariyle Güney Afrika ile dış ticaretimiz incelendiğinde , ihracatımızın 2007 yılına oranla % 89 , 5 oranında artarak 1 . 238 , 6 milyon TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Üyeleri , " Türk Kadınının Dünyaya Açılım Projesi " kapsamında kalabalık bir Türk iş kadını heyeti ile Mısır ve Hindistan ' a iş ilişkilerini geliştirmeye yönelik geziler gerçekleştirdi . ABD Doları , ithalatımızın ise % 30 , 8 oranında azalarak 1 . 502 , 5 mil yar AB D Dolan olarak gerçekleştiği görülmektedir . " Güney Afrika ' ya yönelik ihracatımızda , petrol ürünleri , otomotiv sanayi ürünleri , elektrikli makine ve cihazlar , dokumacılık ürünleri ve kağıtkarton esaslı mamullerin önemli ihraç ka lemlerimizi teşkil ettiği vurgulayan Mansfield , " Güney Afrika ' dan ithalatımızda ise altın ve taşkömürü en önemli ithal kalemlerimizi teşkil etmektedir . Diğer önemli ithal kalemlerimizi ise binek otomobiller , otomotiv yan sanayi ürünleri , krom cevheri , ferromanganez , demirçelik ürünleri , kimyasallar ve tarımsal ham maddeler oluştur maktadır . Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkilerimizin geliştirilmesi , bölgesel ekonomik topluluklar ile ilişkilerimizi pekiştirecek yeni fırsatları da getirecektir . Güney Afrika Ziyaret programı kapsamında . Türk İş Kadınlarına Johanesburg ve Sun City gezdirilerek reel pazarlann da yerinde incelenmesi sağlanacak " dedi . " YILIN EN BAŞARILI KADINI " A \ ' I ' OBB Bilecik Kadın Girişimciler Kumlu Başkanı ve DEİK Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield ; Türkiye ' de ilk kez . Yeni Delhi ' de düzenlenen 12 . Dünya Kadın Girişimciler Kongresi ' nde , 5000 iş kadını arasından " Yılın En Başarılı Kadını " seçilerek . " Prıyadarslıını " ödülüne layık görüldü . Zuhal Mansfield , 3 - 5 Eylül 2012 tarihleri arasında , New Delhi ' de düzenlecek olan ; " 12 . Dünya Kadın Girişimciler Kongresi " nde , dünya iş kadınları arasında , " Yılın En Başanlı Kadın Girişimcisi " tinvanını ve " Priyadarslıini Ödülü " nü alacak . Zuhal Mansfield , TMG Dıs Ticaret Madencilik , Mansfield Madencilik Sanayi ve inşaat Ltd , Vera Pera Turizim şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor .