Mısır, Türkiye ile Ayağa Kalkacak

Turkiye-Dogu 19.09.2011 121
Haber

    Adana'da düzenlenen "Türkiye-Mısır Buuşması'nda ticaret hacminin 2 milyar dolar'dan 5 milyar dolara çıkartılması hedeflendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Adana Sanayi Odası (ADASO), Adana Ticaret Odası (ATO) ve Adnna Tic et Borsası (ATB) işbirliği ile düıenle en 'Türkiye-Mısır Buluşması'na Mısırlı 40 işadamı katıldı. İskenderiye Ticaret Odası Başkun Vnrdımcısı Ahmet Hasan;' ·caret hacmini önümüzdeki 5 yıl içind 2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz..

   
    İki yıl içinde de bu hedefe ulaşabiliriz." dedi. 60 MİLYON DOLARDAN 1 MILYAR DOLARA DEİK Türkiye-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhol M sficld ise, Arap Baharı'nın Mısır'a anmasmın ardından, ülkedeki sessizliğin yaklaşık 8 ay devam ettiğini ve bütün dünya liderlerinin bu sessiziiki seyretti ini ifade etti. Mansfıeld; "Biz 280 işad ımız ilc Kahire'ye gittik. Ziyarette  burada gördük(lmüz bazı işadamları da bulunuyordu. Bu ziyaretin olumlu ansımalarını gelecekte de göreceğiz. Ticaret yapılması için bütün gücümüzle kapıyı hazırlıyoruz.