''Mısır ile anlaşma 5 yıl öne çekilsin''

Dunya 20.09.2011 114
Haber

 

 Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield Türkiye ile Mısır arasındaki serbest ticaret anlaşmasımn tamamlanma tarihinin S yıl öneeye çekilmesi halinde iki ülke arasındaki ticaretin daha çok aıtacağım söyledi. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Mersin Ticaı·et Borsası ve Akdeniz İhracatçı Birlikleri işbirliğinde, İskenderiye Ticaret Ataşeliği desteği ile İskenderiye Ticaı·et Odası üyelerinden oluşan heyet Mersin' e gelerek Mersinli işadanılarıyla ikili görüşmelerde bulundu.

 


   İskenderiye-Mersin Ro-Ro hattının Türk ve Mısırlı firmalarca kullanımımn teşvik edilınesi, Mersin'in ticaı·i potansiyelinin Mısıra daha fazla yönlendirilınesi ve yeni dönemde MısırMersin ticaıi ilişkilerinin aıtırılması amacıyla gerçekleştirilecek ziyarette Mansfield, iki ülke arası ticaretinin gelişmesine yönelik de ğerlendiımeler yap n. İlk olarak iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşması üzerinde duran Mansfield, 200S'te imzalanan anlaşmanın 4 bölümden oluştuğunu ve 2020'de tamamlanacağ ını hanrlatn. Mansfield, "Bizim talebimiz tamamlanma taıihinin2015'e çekilmesi" dedi.