Mısırlı işadamları bankaları bekliyor

Star 13.09.2011 103
Haber

 

 DEIK Türk-Mısır iş Konseyi Başkanı Zuhal Mansfield, Başbakan Erdoğan'ın Mısır seyahati ile Arap Baharı'nın ardından bölgede duran ticaretin yeniden canlanacağını söyledi. "Doğu Akdeniz'deki ülkelerin hepsinin üzerine bir miskinlik, bir güvensizlik çökmüş, ölü toprağı serpilmişti" diyen Mansfield, Mısır'ın Türk özel sektörü için her zaman büyük önem taşıdığını söyledi.

 

   Mansfield, ziyaret esnasında her iki lükenin başbakanından da Türkiye ve Mısır arasında 2020 yılında tamamlanacak olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsarnındaki tüm ürünlerin ticaret serbesttiği için öngörülen tarihin, 20 ı S • e çekilınesirıi istediğini bildirdi. Mansfield bu adımın ardından ikinci adımın da güçlü bir bankacılık sisteminin kurulması olduğunu belirtti.