Kriz endişesindeki Mısır'da şirketler Türkler'e emanet

Star 13.09.2011 102
Haber

    HALK ayaklanmasının ardından kriz korkusunun üst düzeyde yaşandığı Mısır'da, uluslararası şirketlerde yöneticilik yapan Türkler, kriz tecrübelerinden dolayı şirketlerinin sorunlu dönemi kayıpsız atıatacağı inancını taşıyorlar. Mısır Savunma Bakan Yardımcısı Mahmut N asır, ülkedeki yabancı yatınmlann sıfıra indiğini, fakirliğin ise yüzde ?O' e ulaştığını belirterek ekonomik çöküş uyansı yapmıştı. 30 yıllık Mübarek rejiminin devrilmesi sürecinde yaşanan olaylardan dolayı Mısır'ın en büyük gelir kalemlerinden biri sayılan turizm gerilemiş ve yıllık 13 milyar dolar ci vanndaki turizm gelirleri sıfırlanmıştı. Halk ayaklanmasının 40 milyon dolarlık bir kaybayolaçtığı Mısır, bütçe açığını kapatabilmek, yeni yatırım programlan uygulayabilmek ve toparıanmak için uluslararası finans desteğine ihtiyaç duyuyor.


   Tecrübelerimden yararlandim Mısır'daki bu çalkantılar, son dönemde yerel ve uluslararası şirketlerde krizi bilen ve idare edebilecek yönetici profilini ön plana çıkardı. Mısır'da faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde S'i CEO pozisyonunda 100 kadar Türk yönetici çalışıyor. Nil Kempinski Otel Müdürü olan Fuad Koroğlu, halk ayaklanması esnasında Kahire'nin büyük otelleri dahi müşteri bulamazken, yöneticilik yaptığı otelde doluluk oranını risk düzeyine düşürmeden krizi yönetme başarısı gösterdi. Türk yöneticilerin gerçekçi aynı zamanda duygusal tepki verebilmelerinin kriz yönetiminde etkili olduğunu belirten Koroğlu "Elbetteki kriz tecrübesi önemli, Türkiye ve Dubai'deki krizlerden çıkardığım tecrübelerden yararlandım ve gelecekte de yararlanacağım" dedi.